Kopi-av-IMG_2442

Ressurser til arrangeringen

Ressurser til arrangeringen

Her finnes ressurser dere kan ta i bruk i arrangeringen av Operasjon Dagsverk på deres skole:

Hva skjer når? - tempoplan til Skolekomiteen (OD 2022)

Her er en tempoplan som Skolekomiteen og/eller andre som planlegger kan ta i bruk i arrangeringen av OD på skolen! Planen viser et forslag til hva som skal gjøres når, hvordan og hvem som skal gjøre det. Ta gjerne utgangspunkt i planen og tilpass den til arrangering av OD på deres skole!

Skriv til lærere (OD 2022)

Skriv om OD 2022 som kan sendes på e-post/skrives ut til lærerne/ledelsen på skolen.

Skriv til foresatte (OD 2022)

Skriv til foresatte kan bli sendt med elevene hjem.

Presentasjon om OD og årets prosjekt (OD 2022)

Presentasjon til foresatte/lærere inneholder informasjon om OD, Årets prosjekt , undervisning, jobber og lærernes/foreldrenes rolle. Kan tilpasses og brukes på allmøte for elevene også!

Skriv til potensielle arbeidsgivere (OD 2022)

Mal til brev/e-post som kan brukes for å kontakte potensielle arbeidsgivere til OD-dagen.

Arbeidskort (OD 2022)

Arbeidskort sendes til skolene i materiellpakken, men kan også lastes ned her. Mange skoler gir dem ut til elevene, og samler dem inn igjen som bevis på at elevene har jobba. Men de er helt valgfri å ta i bruk!

Klasselister og totaloversikt (OD 2022)

Klasselister kan printes ut for at lærere eller skolekomiteen skal kunne holde oversikt over hvilke elever som jobber.

Totaloversikt kan brukes for å holde oversikt over de ulike klassene og deres innbetalinger.

Tips: få oversikt digitalt ved å opprette et spørreskjema som dere deler med elevene på skolen!

Plakater og foldere (OD 2022)

Kampanjeplakater og kampanjefoldere sendes til skolene i materiellpakka, men kan også lastes ned!

Skriv om Spleis (betaling og jobb 2022)

Uansett hvordan man jobber, foregår betaling på Spleis. Les mer om jobb og betaling på Spleis!

Spleisplakat (2022)

Det sendes ut plakater om Spleis som kan henges opp på skolen. Plakaten kan også lastes ned i pdf her eller jpg her

Presentasjon om jobb og betaling (OD 2022 )

Presentasjon om jobb til OD-dagen, inkl. en steg-for-steg presentasjon som viser hvordan dere oppretter et spleis-prosjekt. Det ligger manus i foredragsnotatene!

Programforslag til Internasjonal Uke (OD 2022 )

Programmene kan brukes som mal og tilpasses deres skole!

Her har dere forslag til dagsprogram (2022)

Her har dere forslag til ukesprogram (2022)

Her har dere forslag til timesprogram (2022)

Programforslag til elevene som ikke jobber på OD-dagen (OD 2022)

Presentasjon til lærere om OD og undervisning!

Denne presentasjonen om ODs relevans i undervisningen kan holdes for ledelsen/lærere ved skolen, for å informere om hvorfor og hvordan OD er relevant for undervisning i henhold til de nye læreplanene!

Husker-du-plakater

Plakatene under kan skrives ut og henges opp på skolen! Oppdatert informasjon om alle ODs prosjekter finnes også her!

Her er plakaten for prosjektet i 2020: push grensene

Her er plakaten for prosjektet i 2019: Til hvilken pris?

Her er plakaten for prosjektet i 2018: Med frihet til å leve

Her er plakaten for prosjektet i 2017: Vi er alle oljebarn

Her er plakaten for prosjektet i 2016: Snu fortida!

Her er plakaten for prosjektet i 2015: Med lik rett

Her er plakaten for prosjektet i 2014: Vi gir allerede nok (faen)

Diplom til Skolekomitéen (SK)

Bruk denne malen malen og lag diplom til de som har sittet i SK på deres skole!

Vi bruker ulike verktøy som informasjonskapsler, for å samle inn data om hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt. Ved å klikke på Godta, godtar du bruken av disse verktøyene.

Les mer