IMG 3814 kopi

Ressurser til gjennomføring

Ressurser til gjennomføring

Her finnes ressurser dere kan ta i bruk i gjennomføringen av Operasjon Dagsverk på deres skole:

Hva skjer når? - tempoplan til Skolekomiteen (OD 2023)

  • Tempoplanen forklarer hva som skal gjøres når, hvordan og av hvem. Tilpass planen til gjennomføring av OD på deres skole!

Mal til skriv (OD 2023)

Presentasjoner

Skjema for elevoversikt på OD-dagen (OD 2023)

  • Klasselister kan skrives ut eller fylles ut digitalt ut for å holde oversikt over hvilke elever som jobber.
  • Totaloversikt kan brukes for å holde oversikt over de ulike klassene og hvor mange som har jobbet.

Tips: dere kan også lage et spørreskjema som dere deler med elevene på skolen!

Arbeidskort (OD 2023)

Arbeidskort sendes til skolene, men kan også lastes ned her. Arbeidskort deles ut til elevene som jobber, fylles ut av arbeidsgiver og leveres tilbake til skolekomitéen etter OD-dagen.

Plakater (OD 2023)

Prosjektplakatene sendes til alle påmeldte skoler men kan også skrives ut ved behov:

Programforslag til Internasjonal Uke (OD 2023)

Vi har programforslag til 1 uke, 1 dag og 1 time. Tilpass til hva som passer deres elever og skole!

Ta kontakt med od@od.no om dere ønsker skreddersydd program til deres skole!

Programforslag til elevene som ikke jobber på OD-dagen ( OD 2023)

Plakater om ODs pågående og tidligere prosjekter

Diplom til Skolekomitéen (SK)

Bruk denne malen malen og lag diplom til de som har sittet i SK på deres skole!