DSCF0229 3

Internasjonal Uke

Internasjonal Uke

Vi kan ikke skape en mer rettferdig verden i morgen hvis vi ikke vet hvordan den henger sammen i dag. Globale sammenhenger er komplisert. Vi forsøker å gjøre det litt mer forståelig.

Lær mer om verden

Internasjonal Uke (IU) er perioden før OD-dagen, hvor skolen deres kan få undervisningsopplegg for å lære mer om verden. Alle våre prosjekter inneholder konkrete problemstillinger som viser global urettferdighet på ulike måter. Global urettferdighet er et stort og abstrakt konsept. Men for mange ungdommer har det veldig konkrete konsekvenser. Disse konsekvensene og årsakene kan du lære om gjennom OD.

Jordklode-a-hus

« Vi merker stor forskjell på skole- og klassemiljø (...) Elevene uttrykker positiv endring etter Internasjonal Uke! »

Skolekomitéen, Verdal VGS

Undervisningsopplegg i tråd med læreplanene

Alle skolene som deltar på OD mottar gratis undervisningsmateriell, filmer og trykksaker. Skolerte foredragsholdere kommer til skolen deres, og alt kan erstatte eller supplere deres vanlige undervisning. Alt i tråd med læreplaner og kompetansemål. Det finnes mange måter å lære på og det er kun fantasien som setter grenser. Internasjonal kafé, kahoot, konsert og aksjoner er bare noen av aktivitetene dere kan gjennomføre. Det er mulig å søke om opptil 15 000 kr fra Elevorganisasjonens fond til gjennomføring av Internasjonal Uke.

DSCF4003

Internasjonal Uke på Verdal videregående skole