DSCF3184

Organisasjon

Organisasjon

Vi er av, med og for ungdom. Det vil si at vi støtter ungdom på skoler i Norge, slik at vi sammen kan støtte ungdom i andre deler av verden. Selv er vi også ungdom som leder organisasjonen og tar avgjørelsene. Vi er bygget opp av ulike organisasjonsledd som stort sett består av ungdom i alderen 13-19 år:

Skolekomitéene

Hver skole som deltar på Operasjon Dagsverk har en skolekomité. Skolekomiteene har ansvaret for å arrangere Internasjonal Uke og OD- dagen på sine skoler. Skolekomiteene består av ungdom på 13-19 år.

Distriktskomitéene

OD er inndelt i 19 distrikter. Hvert distrikt har en distriktskomité som koordinerer kampanjen og OD-dagen i sitt distrikt. Distriktskomiteene består av ungdom på 13-19 år.

Hovedkomitéen

Hovedkomiteen har det praktiske ansvaret for å lage og spre OD-kampanjene. Hovedkomiteen er en gjeng på 9-11 personer fra hele Norge på 18-19 år.

OD-styret

OD-styret er ansvarlig for all vår aktivitet, inkludert økonomisk, juridisk og organisatorisk ansvar. Styret består av ungdom under 25 år.

Elevtinget

Elevtinget er Elevorganisasjonens (EO) årlige landsmøte. Hvor elever fra hele Norge møtes for å diskutere de viktigste valgene som skal tas i norske skoler. Alle OD-prosjekt velges av ungdom på Elevtinget.

ODs bistandsfaglige råd

Rådet sitter på ODs bistandsfaglige kompetanse og er et rådgivende organ for styret. Rådet behandler søknader om nye OD-prosjekter og følger opp pågående prosjekt. Rådet består av 5-8 personer med erfaring fra bistand og utviklingsspørsmål, fire tidligere OD-ledere og ODs bistandsrådgiver.

ODs sekretariat

Sekretariatet består av fire rådgivere som sammen med OD-leder står ansvarlige for den daglige driften av Operasjon Dagsverk.

ODs styringsdokumenter

Operasjon Dagsverk er Elevorganisasjonens solidaritetsorganisasjon. I EOs vedtekter står ODs retningslinjer, som sier hva vi skal arbeide med, og hvordan. Vi har også en strategi som sier noe om våre fokusområder og hva vi skal jobbe med i perioden 2021-2025.

Vår visjon er

En rettferdig verden formet av ungdom!