DSCF3184

Organisasjon

ODs struktur

Vi er bygget opp av ulike organisasjonsledd som stort sett består av ungdom i alderen 13 -19 år.

Elevtinget

Elevtinget er Elevorganisasjonens (EO) årlige landsmøte. Hvor elever fra hele Norge møtes for å diskutere de viktigste valgene som skal tas i norske skoler. Alle OD-prosjekt velges av ungdom på Elevtinget.

OD-styret

OD-styret er ansvarlig for all vår aktivitet, inkludert økonomisk, juridisk og organisatorisk ansvar. Styret består av ungdom under 25 år.

Hovedkomitéen

Hovedkomiteen har det praktiske ansvaret for å lage og spre OD-kampanjene. Hovedkomiteen er en gjeng på 9-11 personer fra hele Norge på 18-19 år.

Distriktskomitéene

OD er inndelt i 22 distrikter. Hvert distrikt har en distriktskomite som koordinerer kampanjen og OD-dagen i sitt distrikt. Distriktskomiteene består av ungdom på 13-19 år.

Skolekomitéene

Hver skole som deltar på Operasjon Dagsverk har en skolekomité. Skolekomiteene har ansvaret for å arrangere Internasjonal Uke og OD- dagen på sine skoler. Skolekomiteene består av ungdom på 13-19 år.

ODs bistandsfaglige råd

Rådet sitter på ODs bistandsfaglige kompetanse og er et rådgivende organ for styret. Rådet behandler søknader om nye OD-prosjekter og følger opp pågående prosjekt. Rådet består av 5-8 personer med erfaring fra bistand og utviklingsspørsmål, og fire tidligere OD-ledere og en bistandsrådgiver.

ODs sekretariat

Sekretariatet består av tre rådgivere som sammen med OD-leder står ansvarlige for den daglige driften av Operasjon Dagsverk.

Dette går pengene til

I Operasjon Dagsverk går 89,9% av innjobbede midler til vårt formål. De resterende midlene brukes henholdsvis på administrasjon & drift (4,9%) og til å samle inn de innjobbede midlene (5,8%).

Formålet vårt består av to deler. Den ene delen er informasjonskampanjen vår, som går til å bevisstgjøre ungdom her i Norge. 14,3% av midlene brukes til å lage en kampanje i Norge i samarbeid med ungdom fra Sør. Kampanjen inkluderer alt av informasjonsmateriell, undervisningsressurser og skoleringer av alle tillitsvalgte i Norge. Den andre delen er ODs prosjekter, der hele 75% av innjobbede midler går direkte til å støtte ungdom i prosjektene våre.

Penge Bruk IOD

Dette skjer med pengene som jobbes inn

På OD-dagen betaler arbeidsgivere for elevenes dagsverk, enten direkte til OD via vår digitale betalingsløsning, eller direkte til eleven. Elever som får betalt direkte, leverer pengene på skolen, som så betaler disse inn til Operasjon Dagsverk etter OD-dagen. Disse pengene plasseres på en høyrentekonto for at beløpet skal bli størst mulig for prosjektet. De norske samarbeidspartnerne lager planer for hele perioden prosjektene skal vare, som er mellom 3 til 5 år. OD porsjonerer ut pengene og overfører en sum til prosjektet hvert år basert på en godkjent årlig plan. Vi får rapporter hvert år og og har ellers mye kontakt med samarbeidspartnerne slik at vi vet hva som skjer. Siden vi kjenner prosjektene godt kan vi bidra med innspill underveis. Dette gjør vi for å sikre at prosjektene fører til varige endringer for ungdom.

Alle ODs samarbeidspartnere er godkjent av innsamlingskontrollen.

Penger som jobbes inn

Vi bruker ulike verktøy som informasjonskapsler, for å samle inn data om hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt. Ved å klikke på Godta, godtar du bruken av disse verktøyene.

Les mer