Du kan bidra!

OD i skolen

Global utvikling handler om mer enn donasjoner fra de rike. Det handler om å endre de urettferdige strukturene som holder igjen potensialet til millioner av ungdom over hele verden. Og før vi kan endre verden, må vi lære hvordan den henger sammen. Det kan du gjøre i undervisningen gjennom OD, helt i tråd med læreplaner og kompetansemål.

Vi kan ikke skape en mer rettferdig verden i morgen.

hvis vi ikke vet hvordan den henger sammen i dag.