Psykisk uhelse i Uganda

På grunn av stigma og skam er det ikke vanlig å snakke om psykiske helseproblemer i Uganda. Dette gjør at veldig mange unge står alene i vanskelige følelser som er helt normale i et tenåringsliv. Psykisk uhelse hindrer mange unge i å fullføre skolegangen og begrenser mulighetene for arbeid senere i livet. Årets OD-prosjekt skal mobilisere for å bryte ned stigma, og gi ungdom som sliter fagfolk å snakke med. Prosjektet vil også jobbe politisk for å endre vilkårene for psykisk syke i Uganda.

Vil du gå i dybden på hva prosjektet handler om?

Les mer her!

Hva er problemet?

Omkring 20 % av verdens unge opplever mentale helseutfordringer. God mental helse er helt sentralt for at unge skal ha det bra, lykkes på skolen og ellers i livet. I Uganda blir mentale helseproblemer møtt med stigma, og noen ganger vold og lenking.

Helsetilbudet på dette området er svært mangelfullt i Uganda, og folk flest har lite kunnskap rundt problematikken. Dette gjør situasjonen krevende for ungdommer som sliter mentalt, og fører til stort frafall i skolen i Uganda.

Stadig flere norske ungdommer rapporterer om mentale plager og utfordringer, og temaet har de siste årene blitt noe det snakkes mer om. Følelsene og utfordringene ungdom sliter med i Uganda, er ikke ulike de ungdom sliter med i Norge, selv om kontekstene er ulike.

Hva skal vi gjøre?

1: Vi skal normalisere mentale helseproblemer og bryte ned stigma

Livet til unge mennesker som sliter med psykisk uhelse blir gjort enda vanskeligere av gammeldagse holdninger og diskriminering. Gjennom holdningskampanjer skal vi vise at mentale helseproblemer er helt normalt i et tenåringsliv, og noe vi burde snakke om, ikke gjemme vekk.

Bilde1

2: Vi skal sikre et tilgjengelig psykisk lavterskeltilbud

Ungdom i Uganda har få steder å henvende seg hvis de trenger noen å snakke med. På grunn av stigma og fordommer snakker ingen om psykiske helseplager, og derfor er kunnskapen om disse tingene lav på skoler. Vi skal etablere et tilbud på ti ungdoms- og videregående skoler, så ungdom som sliter kan snakke med noen når livet blir vanskelig.

Discussion

3: Vi skal påvirke politikerne i Uganda til prioritere unges psykisk helse

Hvis ikke politikerne bryr seg om unges psykiske helse, er det umulig å få gjort noe med det. Det er de som bestemmer hvilke saker som skal prioriteres i Uganda. Det bor 45 millioner mennesker i Uganda, men det finnes kun 35 psykologer her. Det er politikerne i Uganda som må gjøre noe med det store bildet, og vi skal jobbe for å få dem til å forstå alvoret.

Three youth

Prosjektene gjennomføres i samarbeid med SOS-Barnebyer og Mental Helse Ungdom i Uganda