Kjøpsvilkår betale.od.no

Kjøpsvilkår betale.od.no

Betaling for dagsverk

Betaling for dagsverk gjennomføres på betalingssiden betale.od.no. Alle betalinger som er gjort på siden håndteres av Easy (Dibs) og Vipps.

Veiledende minstepris er 350,- for elever ved ungdomsskolen og 450,- for elever ved videregående skole er. Dersom eleven har en jobb der h*n ikke tjener nok til å møte minsteprisen er dagsverket godkjent likevel. For Operasjon Dagsverk er det viktigste at alle ønsker å bidra og velge å gjøre noe aktivt på OD-dagen.

Kvittering

Kvittering for betaling med Vipps og kort sendes til e-posten du oppgir når du registrerer betalingen på betale.od.no. Det gis ikke kvittering for betaling med kontanter.

Faktura

Faktura fra betale.od.no sendes ut med EHF eller e-post. Forfallsdato er satt til to uker etter opprettelse. Dersom du ønsker en utsettelse på fakturaen kan du sende en e-post til od@od.no. Ubetalte faktura vil motta én purring to uker etter forfallsdato.

Tilbakebetaling

Dersom du har betalt feil beløp eller betalt to (eller flere) ganger for samme elev vil vi refundere beløpet du har betalt for mye! Ta kontakt med OD-sentralt på od@od.no eller telefon 22993710.

Dersom du ønsker en fullstendig retur av beløpet du har betalt pga. andre årsaker (f.eks at eleven ikke dukket opp) vil vi også betale tilbake beløpet. En fullstendig retur av betalingen innebærer at eleven ikke lengre vil stå oppført i vårt system, og dermed i listen over elever som har jobbet og fått betalt på OD dagen. Dersom det ikke finnes flere betalinger registrert på eleven, kan dette innebære at eleven får fravær fra skolen.

Moms og skatt

Operasjon Dagsverk er en ideell organisasjon, og dermed unntatt fra merverdiavgiftslovens bestemmelser. Det innebærer at det ikke er MVA på dagsverk som arbeidsgiver betaler.

Operasjon Dagsverk står ikke på listen over organisasjoner som er godkjent for å søke skattelette. Betaling for elevers dagsverk anses etter skatteloven ikke som gaver, ettersom (arbeids)giver får gjenytelse for betalingen (altså elevens arbeidsinnsats).

Ansvar og forsikring

Elever som jobber på OD-dagen er forsikret gjennom skolen. Operasjon Dagsverk har derfor ikke ansvar for eleven dersom det skjer et uhell eller en skade på arbeidsplassen. Arbeidsgiver bes kontakte elevens skole for å avklare nærmere vedrørende forsikring av eleven på arbeidsplassen.

Vi bruker ulike verktøy som informasjonskapsler, for å samle inn data om hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt. Ved å klikke på Godta, godtar du bruken av disse verktøyene.

Les mer