Praktiske øvelser

Dialogcafé

I denne øvelsen undersøker og reflekterer elevene rundt ulike eksempler på flukt i verden.

Samfunnsfagene, Historie, Geografi, Demokrati og Medborgerskap, Bærekraftig utvikling

45-60 min (1 skoletime)

Utskrift av bildene, 5 blanke A4 eller A3 ark og penn/blyant til å skrive med

USK VGS Kompetansemål

Ungdomsskole

 1. Samanlikne korleis politiske, geografiske og historiske forhold påverkar levekår, busetjingsmønster og demografi i forskjellige delar av verda i dag
 2. Utforske og reflektere over hvordan tekster framstiller unges livssituasjon

Videregående

 1. Reflektere over kva det inneber å vere medborgar, og samanlikne korleis politiske system er organiserte i forskjellige land og område
 2. Utforske ei utfordring eller ein konflikt på lokalt, nasjonalt eller globalt nivå og drøfte korleis utfordringa eller konflikten påverkar forskjellige grupper

Gjennomføring på skolen

 • Skriv ut bildene og heng dem opp (evt. legg dem evt. på ulike gruppebord) i klasserommet. Heng opp/ legg ved et blankt ark ved siden av alle bildene.
 • Del elevene inn i 5 grupper (en gruppe til hvert bilde).
 • Gruppene skal nå gå rundt og diskutere bildene og skrive ned spørsmål. Be dem gjerne stille spørsmål som starter med hva? når? hvor? hvem? hvordan? hvorfor? Gruppene kan også skrive ned stikkord, korte fakta-setningar osv. som bildene framkaller. Spørsmål, stikkord og fakta skrives på de blakne arkene ved siden av bildet.
 • Etter 2-3 min går gruppene videre til et nytt bilde. De fortsetter å skrive ned spørsmål og stikkord, og også svar på de andre gruppene sine spørsmål. Dette gjøres til alle gruppene har vært innom alle bildene.
 • Alle deltakerne går så rundt og leser hva som er skrivet ned på arkene ved siden av bildene.
 • Til slutt oppsummerer læreren i plenum ved å spørre hva deltakarane hva elevene tenkte, skrev ned og leste. Lærte de noe nytt? Er det noe de fortsatt er usikre på og ikke forstår? Læreren kan eventuelt sette av tid til å forklare mer om hvor bildene var tatt, og hva de viser.

Digital gjennomføring

 • Del elevene inn i 5 grupper, en gruppe til hvert bilde. Velg hvilket bilde hver gruppe skal starte med.
 • Opprett et interaktivt dokument for hvert bilde, der elevene kan skrive inn spørsmål og svar til bildene.
 • Be gruppene møte hverandre digitalt på valgfri platform. De skal nå diskutere bildet de har fått. Be dem gjerne stille spørsmål som starter med hva? når? hvor? hvem? hvordan? hvorfor? Gruppene kan også skrive ned stikkord, korte fakta-setningar osv. som bildene framkaller.
 • Spørsmål, stikkord og fakta skrives ned felles for gruppen i det interkative dokumentet for bildet.
 • Etter 5 min går gruppene videre til et nytt bilde. De fortsetter å skrive ned spørsmål og stikkord, og også svar på de andre gruppene sine spørsmål. Dette gjøres til alle gruppene har vært innom alle bildene.
 • Alle deltakerne skal så leser hva de ulike gruppene har skrevet ned for de ulike bildene.
 • Til slutt møtes alle elevene i felles digitalt rom, der læreren oppsummerer i plenum ved å spørre hva deltakarane hva elevene tenkte, skrev ned og leste. Lærte de noe nytt? Er det noe de fortsatt er usikre på og ikke forstår?
 • Læreren kan eventuelt sette av tid til å forklare mer om hvor bildene var tatt, og hva de viser.
 • Alternativ avslutning er å be elevene hver for seg skrive et refleksjonsnotat. Notatet kan omhandle hva ett eller ulike bilder fremkalte for følelser/reaksjoner, om de lærte noe nytt, om det er noe de fortsatt lurer på el.

Bilder til diskusjon og refleksjon

 1. Sorsudan

  Nesten en million mennesker fra Sør-Sudan har flyktet over grensa til Uganda fra en brutal borgerkrig. Mange har traumatiske opplevelser, og sliter med vanskelige tanker i lang tid.

 2. Untitled

  Betegnelsen «den europeiske migrasjonskrisen» eller «flyktningkrisen» ble mye brukt fra april 2015 da fem båter med omkring 2 000 migranter sank i Middelhavet, og om lag 1 200 mennesker omkom.

 3. Colombia

  Anslagsvis 3,7 millioner mennesker har forlatt Venezuela på grunn av den økonomiske og politiske situasjonen i det søramerikanske landet. 1,2 millioner av dem befinner seg i Colombia, og minst 327.000 av dem er barn, ifølge FN-tall.

 4. Tyrkia

  Siden 2015 har øya tatt imot migranter og flyktninger som kommer sjøveien fra Tyrkia. Et flertall har oppholdt seg i Moria-leiren. Den ble opprinnelig bygget som militærleir med kapasitet til 3000 mennesker. Nær 13.000 flyktninger og andre migranter har holdt til der. I september brant leiren ned.

 5. Image kopi

  Nyahoji ble født i Sør-Sudan, men måtte reise på flukt med familien sin over til grensa til Etiopia. Hun har altså ikke bodd i flyktningområdene i Uganda, hvor prosjektet skal foregå, men har erfart mange av de samme utfordingene som traumer, krig, mangel på utdanning og konflikt mellom ulike grupper. I september 2019 kom hun til Norge med nesten hele familien sin, og håper å starte å studere i Namsos snart.

Vi bruker ulike verktøy som informasjonskapsler, for å samle inn data om hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt. Ved å klikke på Godta, godtar du bruken av disse verktøyene.

Les mer