Undervisningsopplegg

Dialogcafé

I denne øvelsen undersøker og reflekterer elevene rundt ulike eksempler på ulikhet i verden.

Samfunnsfagene, Historie, Geografi, Demokrati og Medborgerskap, Bærekraftig utvikling

45-60 min (1 skoletime)

Utskrift av bildene, 5 blanke A4 eller A3 ark og penn/blyant til å skrive med

USK VGS Kompetansemål

Ungdomsskole

 1. Samanlikne korleis politiske, geografiske og historiske forhold påverkar levekår, busetjingsmønster og demografi i forskjellige delar av verda i dag
 2. Utforske og reflektere over hvordan tekster framstiller unges livssituasjon

Videregående

 1. Reflektere over kva det inneber å vere medborgar, og samanlikne korleis politiske system er organiserte i forskjellige land og område
 2. Utforske ei utfordring eller ein konflikt på lokalt, nasjonalt eller globalt nivå og drøfte korleis utfordringa eller konflikten påverkar forskjellige grupper

Gjennomføring

 • Skriv ut bildene og heng dem opp (evt. legg dem ut på ulike gruppebord) i klasserommet. Heng opp eller legg ved et blankt ark ved siden av alle bildene.
 • Del elevene inn i 5 grupper (en gruppe til hvert bilde).
 • Gruppene skal nå gå rundt og diskutere bildene og skrive ned spørsmål. Be dem gjerne stille spørsmål som starter med hva? Når? Hvor? Hvem? Hvordan? Hvorfor? Gruppene kan også skrive ned stikkord, korte fakta-setninger som bildene fremkaller og hvordan bildene representerer ulikhet. Spørsmål, stikkord og fakta skrives på de blanke arkene ved siden av bildet.
 • Etter 2-3 min går gruppene videre til et nytt bilde. De fortsetter å skrive ned spørsmål og stikkord, og også svar på de andre gruppene sine spørsmål. Dette gjøres til alle gruppene har vært innom alle bildene.
 • Alle deltakerne går så rundt og leser hva som har blitt skrevet ned på arkene ved siden av bildene.
 • Til slutt oppsummerer læreren i plenum ved å spørre hva elevene tenkte, skrev ned og leste. Lærte de noe nytt? Er det noe de fortsatt er usikre på og ikke forstår? Læreren kan eventuelt sette av tid til å forklare mer om hvor bildene var tatt, og hva de viser.

Bilder til diskusjon og refleksjon

Tips! Om det er andre temaer elevene opplever som urettferdige, kan dere også finne bilder som viser disse! Det kan være lokale temaer som fraværsgrensen eller liknende.

 1. KFUK KFUM Global Forsidebilde OD2021 2

  Sør-Afrika er et av landene med størst forskjell på fattig og rik i hele verden. I Sør-Afrika eier den rikeste 1% av befolkningen 67% av verdiene i landet. Dette er et bilde tatt over Johannesburg i Sør-Afrika. Hvis du blir født på riktig side av veien, kan du forvente mye bedre muligheter i livet. Hvis du blir født på feil side av veien, kan du forvente å måtte kjempe dobbelt så hardt.

 2. Apartheid benk

  Apartheid er navnet på den ideologien og det rasediskriminerende lovverket og politikken som ble ført i Sør-Afrika frem til 1994. Regjeringen delte landets befolkning inn i ulike raser basert på hudfarge. De hvite fikk langt flere muligheter enn de som ble satt i rasekategoriene; afrikanere og fargede. Det var store forskjeller nå det kom til skole, utdanning, bomuligheter og rettigheter. I parkene var det adskilte benker.

 3. Russland Pride

  Dette bildet er fra St.Petersburg i Russland. 60 aktivister var samlet for å vise solidaritet med LHBT-personer og protestere mot loven i Russland. I 2013 ble det vedtatt en lov som kriminaliserer positiv omtale av LHBT til mindreårige, noe som i praksis legaliserer diskriminering basert på seksuell legning. Aktivistene i St. Petersburg ble arrestert for å demonstrere for rettigheten til å elske den man vil.

 4. BLM

  25. mai 2020 ble George Floyd drept i USA. Han er en av tusenvis av mennesker som har fått lide for politivold på grunn av hudfargen hans. Hver år blir 1000 mennesker drept av politivold i USA.

 5. Isak elva

  Dette er Ljanselva i Oslo. Det er et av Norges største klassekiller. På den ene siden av elva er Holmlia, på den andre er Nordstrand. På Nordstrand tjener familier i snitt mer enn 200.000 kr mer i året, enn på Holmlia. På Holmlia bor fem ganger så mange i trange leiligheter.

Vi bruker ulike verktøy som informasjonskapsler, for å samle inn data om hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt. Ved å klikke på Godta, godtar du bruken av disse verktøyene.

Les mer