Undervisningsopplegg Årets prosjekt

Et urettferdig kappløp

Elevene får reflektere over hvor ulik hverdagen for ungdom i Norge og Colombia kan være, men samtidig kjenne på at ungdom er ungdom uansett.

Samfunnsfagene

60 minutter, men oppgaven kan justeres

Et klasserom, rollekort, saks og maks 34 elever

USK VGS Kompetansemål

Ungdomsskole

 1. SAF01-04: Reflektere over korleis identitet, sjølvbilete og eigne grenser blir utvikla og utfordra i ulike fellesskap, og presentere forslag til korleis ein kan handtere påverknad og uønskte hendingar.
 2. Sammenlikne hvordan politiske, geografiske og historiske forhold påvirker levekår, bosettingsmiljøer og demografi i forskjellige deler av verden i dag

Videregående

 1. REL02-02: Diskutere problemstillinger knyttet til gruppebaserte fordommer, rasisme og diskriminering
 2. Ta andres perspektiv og håndtere meningsbrytning om religion, livssyn og verdispørsmål
 3. Innhente informasjon om forskjellige former for sosial ulikskap i Norge og drøfte sammenhengen mellom ulikskap og utenforskap.

Fremgangsmåte

 1. Alle skal sette seg ned. Rollekortene som finnes lenger ned på siden skal bli delt ut, slik at rundt 40% av de som deltar er fra Colombia, og de resterende 60% fra Norge. Kortet de får utdelt skal ikke bli vist til noen.
 2. Alle skal sitte når de leser rollekortet sitt. De skal være klar over at det er et rollespill, og skal leve seg inn i rollen de fikk utdelt.
 3. For å hjelpe deltakerne til å sette seg inn i rollen, kan det leses opp spørsmål som de kan tenke over for seg selv. Med dette kan de reflektere over sin egen situasjon.
  1. Hvordan var barndommen din?
  2. Hva har du gjort på skolen?
  3. Hvilke situasjoner har preget livet ditt?
  4. Hvilke forutsetninger og muligheter har du for fremtiden?
  5. Hvem er viktig for ditt liv?
  6. Hva er viktig for livet ditt?
 4. Etter at det har gått en stund, skal deltakerne bes om å stille seg på en linje ved siden av hverandre i stillhet.
 5. Nå skal du fortelle deltakerne at du skal lese opp en rekke påstander. Hver gang de kan svare ja til påstanden, skal de gå et skritt fremover. Hvis de ikke kan si ja, må de stå i ro. Her er det også viktig å presisere at rollekortene bare viser en liten del av den rollen de har, og at det er viktig å tenke på informasjonen utover det som står.
 6. Situasjonene blir lest opp rolig, en og en av gangen. Pausen mellom påstandene skal være lang nok til at deltakerne kan legge merke til hvordan de andre flytter, eller ikke flytter, på seg.
 7. Når alle påstandene har blitt lest opp skal deltakerne legge merke til hvor de står sammenlignet med de rundt seg. Er det noen som skiller seg ut?
 8. Til slutt skal det reflekteres rundt oppgaven. Da kan man lese opp refleksjons-spørsmålene og ta dem i plenum eller grupper.

Påstandene

 1. Jeg er glad i å lære
 2. Jeg er organisert i en organisasjon
 3. Jeg har to søsken
 4. Jeg har venner som er der for meg
 5. Jeg kan legge meg mett hver dag
 6. Jeg kan snakke med helsesøster hvis det er nødvendig
 7. Skoleveien min er trygg
 8. Jeg er glad i å lage mat
 9. Jeg føler meg undertrykt for identiteten min
 10. Et fellesskap jeg har, får meg til å føle meg trygg
 11. Jeg er glad i å gå turer
 12. Jeg har politisk påvirkningskraft
 13. Jeg kan gå på fotballtrening
 14. Jeg kan fortelle mamma hemmelighetene mine
 15. Jeg trenger ikke reise langt for å komme meg til skolen
 16. Jeg har en egen PC
 17. Jeg må jobbe flere jobber ved siden av skolen
 18. Jeg vil studere
 19. Jeg sitter i elevrådet
 20. Internettet er bra hjemme
 21. Jeg krangler ikke så ofte med foreldrene mine
 22. Tradisjonene mine er viktige for meg
 23. Jeg gleder meg til sommeren
 24. Familietid er viktig for meg
 25. Mamma er min viktigste støtte
 26. Identiteten min er viktig for meg
 27. Jeg liker å male
 28. Jeg føler meg akseptert
 29. Livet mitt er stabilt
 30. Jeg er glad i å fiske
 31. Jeg går til skolen fem ganger i uken

Refleksjon

Det er viktig å ta seg god tid til refleksjon. For noen av elevene kan denne øvelsen vekke sterke følelser, og derfor er det viktig å ta seg god tid til å bearbeide og reflektere.

Spørsmålene under er bare veiledende, det er fullt mulig å bruke andre spørsmål!

1. Hvordan føltes det å stå i ro i mens de andre gikk et skritt frem?

2. Hvordan føltes det å ta et skritt fremover mens andre sto i ro?

3. For dere som tok mange steg fremover, til hvilket tidspunkt merket dere at andre ikke bevegde seg like raskt?

4. Klarer dere å gjette hverandres roller?

5. Alle leser opp sine rollekort. Ble noen overrasket?

6. Hvordan så du for deg at din karakter var?

7. Var det lett eller vanskelig å spille de ulike rollene?

8. Hvordan føltes det å sette seg inn i den rollen du fikk?

9. Hvilke ulikheter var det mellom de fra Colombia og Norge?

10. Hvilke likheter var det mellom de colombianske og de norske?

11. Hvilke tanker sitter dere igjen med etter å ha tatt del i denne øvelsen?

Roller

Her er alle rollene listet opp. Du finner også rollekortene i det nedlastbare dokumentet under, slik at du kan skrive dem ut.

 • Camila, 14 år. Hun har en drøm om å bli ingeniør, men hun lever under fattigdomsgrensen så hun har ikke nok ressurser til det.
 • José, 15 år. Han vil bli lærer, men ble traumatisert av å miste familiemedlemmer, så han klarer det ikke. Liker å lære nye ting.
 • Manuela, 13 år. Afrocolombianer. Hun vil bli sykepleier. Skolen i nærområdet ble lagt ned, og hun må jobbe for en hvit og rik familie istedenfor.
 • Carlos, 17 år. Han er Nasa-urfolk, og sitter i rullestol. Han føler seg utestengt fra fellesskapet og blir derfor involvert i kriminalitet.
 • Adriana, 18 år. Hun ville bli forfatter, men involverte seg i rus og ble rusavhengig. Fant et fellesskap i en lokal ungdomsorganisasjon.
 • Alejandro, 14 år. Han dro på skolen hver dag, men ble tvangsrekruttert i geriljaen. Han savner familien og vennene sine hver dag.
 • Isabel, 16 år. Hun har ønsket seg en stabil jobb, men ingen vil ansette henne. Hun blir utsatt for rasisme.
 • Iván, 19 år. Han studerer sosialt arbeid og vil jobbe med barn og ungdom i storbyen Popayan. Han har to jobber ved siden av og bor i kollektiv. Han er lykkelig.
 • María, 17 år. Er trans. Hun måtte droppe ut av skolen fordi hun ikke ble akseptert, homofobien ble for mye. Liker å male på fritiden.
 • Felipe, 18 år. Han er aktivist og jobber med å formidle kunnskap om menneskerettigheter. Han trenger hjelp for å rømme landet på grunn av trusler.
 • Maribel, 14 år. Hun er ungdomsleder og jobber med barn og miljø. Hun ble nylig utnevnt som den yngste læreren og jobber i dag med å beskytte fjell og elv. Fikk en pris for arbeidet sitt.
 • Esteban, 18 år. Var på vei hjem fra jobb. En ulovlig veisperring av soldater stoppet han. Da han forsøkte å rømme ble han skutt og drept.
 • Liliana, 14 år. Hun lager armbånd for å støtte familien økonomisk. Takket være den ekstra inntekten kan de spise godt og bo trygt.

 • Noah, 15 år. Han liker fotball og vil bli profesjonell fotballspiller senere.
 • Iben, 13 år. Hun spiller ishockey fire ganger i uka, og drømmen hennes er å bli lege.
 • Isak, 17 år. Han har vunnet en skrivekonkurranse og vil bli forfatter. Han sliter med matte på skolen.
 • Frida, 18 år. Hun bor i Moss med den nærmeste familien sin, og liker kjæledyrene sine.
 • Oliver, 14 år. Han har en liten familie på tre, og har alltid likt å lære nye ting på skolen.
 • Ella, 15 år. Hun bor i Halden, og trener hver dag i uka. Hun mistet kjæledyret sitt i fjor.
 • Theodor, 16 år. Han bor i Kristiansund og liker å dra på museum. Han vil lage sin egen kunst en gang.
 • Sarah, 17 år. Hun liker å engasjere seg i politikk, og ble med i en organisasjon for to år siden.
 • Aksel, 18 år. Han vil ta fagbrev innen ambulansearbeid. Bor i Tromsø, og liker å jakte på fritiden.
 • Ellinor, 14 år. Hun bor på Gol, og engasjerer seg i Elevorganisasjonen (EO). Her har hun fått gode venner.
 • Mathias, 15 år. Han sliter med angst, men snakker med en psykolog og får støtte fra familien sin.
 • Astrid, 16 år. Hun lider av depresjon, men skolen tilrettelegger for henne. På den måten kan hun gjennomføre skolen på en god måte.
 • Muhammad, 19 år. Han spiller håndball på fritiden, og har en drøm om å bli proff håndballspiller.
 • Ida, 18 år. Hun er stresset for fremtiden fordi hun måtte droppe ut av skolen, og har ikke fullført den videregående opplæringen sin.
 • Vetle, 14 år. Han flyttet fra Oslo til Haugesund. Han mistet de gamle vennene sine, men fikk nye.
 • Hermine, 15 år. Hun liker naturen og å gå på tur i fjellet. Mistet vennen sin for et år siden og sliter med den psykiske helsen på grunn av det.
 • Markus, 13 år. Han bor i Narvik og driver med parkour tre ganger i uka.
 • Luna, 17 år. Hun liker å samle på ting, men drømmen hennes er å reise rundt i verden og oppleve nye ting.
 • Lisa, 15 år. Hun bor i Sandnessjøen, og drømmen hennes er å jobbe med fotografering.
 • Eíla, 16 år. Hun er samisk og får ukentlig hets for kulturen og opphavet sitt. Hun vil jobbe i Sametinget.
 • Soliana, 19 år. Hun flyktet fra hjemlandet sitt til Norge med barn på hoften. Hun vet ikke hva fremtiden bringer.

Last ned rollekortene her!

Presentasjon til den praktiske øvelsen

Her er finner dere presentasjonen som passer til den praktiske øvelsen!