Praktiske øvelser

Eit urettferdig klasserom

I denne øvelsen blir elevar satt i ein urettferdig situasjon for å gi eit innblikk i at verda er urettferdig. Hensikta er å engasjere elevane, og få dei til å tenke over sine moglegheiter og rettar.

Samfunnsfagene, Historie

20 minutter

Eitt papirark til kvar av elevane og ei søppelbøtte

USK VGS Kompetansemål

Ungdomsskole

  1. Samanlikne korleis politiske, geografiske og historiske forhold påverkar levekår, busetjingsmønster og demografi i forskjellige delar av verda i dag

Videregående

  1. Diskutere problemstillinger knyttet til gruppebaserte fordommer, rasisme og diskriminering

Dette gjer du

  1. Del ut papir til alle elevane.
  2. La alle elevane sitje på sin eigen plass i klasserommet og be alle krølle papiret.
  3. Når du som leiar av øvelsen tel til tre skal alle kaste samtidig og prøve å treffe søppelbøtta. Det som då vil skje er at dei som er bakarst har vanskar med å treffe bøtta, og dei som sit fremst kjem til å klare å treffe den utan vanskar.

Dette er ein enkel måte å få eleven til å kjenne urettferd i praksis.

Refleksjon etter øvelsen

Etter dykk har kasta papiret til søppelbøtta passer det bra med litt refleksjon rundt kva som har skjedd.
Spør elevane:

  • Korleis kjennast dette?
  • Synes nokon at dei har blitt urettferdig behandla?

Oppsummer gjerne med:

Alle i dette klasserommet er ungdommar som på mange måtar er like. Det same gjeld alle ungdommar i heile verda. Men dykk frå bakarste rad representerer kanskje ungdommar i DR Kongo, Sør-Sudan, eller ungdommar i Nigeria. Ungdommar frå heile verda har ikkje like moglegheiter som deg om meg, men vi er likevel like mykje verdt, vi har like mykje å seie, og vi er alle ein ressurs for ei meir rettferdig verd og eit betre samfunn, men likevel blir mange ungdommar i verda sette til side, og det er urettferdig.

Vi bruker ulike verktøy som informasjonskapsler, for å samle inn data om hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt. Ved å klikke på Godta, godtar du bruken av disse verktøyene.

Les mer