Undervisningsopplegg

Handelsspillet

Hvordan henger produksjon og handel av varer sammen med klimaendringer? I handelsspillet får elevene utføre et rollespill hvor de skal simulere et handelsspill med klimaendringer!

Norsk, Samfunnsfagene, Religion og Etikk

90 minutter

USK VGS Kompetansemål

Ungdomsskole

  1. Samanlikne korleis politiske, geografiske og historiske forhold påverkar levekår, busetjingsmønster og demografi i forskjellige delar av verda i dag
  2. Vurdere korleis arbeid, inntekt og forbruk kan påverke personleg økonomi, levestandard og livskvalitet

Videregående

  1. REL02-02: Diskutere problemstillinger knyttet til gruppebaserte fordommer, rasisme og diskriminering

Hva går Handelsspillet ut på?

Det er stor forskjell mellom fattige og rike. Noe av forklaringen finnes i verdens handessystem. Handelsspillet er laget for å illustrere dette.

Elevene skal bruke teknologi (blyanter, linjaler, passere m.m.) til å produsere produkter (sirkler, rektangler m.m.) av råvarene (papir). Produktene selges til Verdensbanken, og dermed får landene penger som kan brukes til å gi befolkningen en bedre levestandard. Teknologien og råvarene er imidlertid ikke jevnt fordelt i utgangspunktet, og landene må selv forhandle for å få tilgang til alt de trenger. Når landene skal selge varene til Verdensbanken må de oppgi om de er produsert med lave CO2-utslipp eller ikke. Hvis de velger lavutslippsproduksjon, får de bare halvparten så mye betalt som ved ordinær produksjon. Men jo flere varer som ikke er produsert miljøvennlig som kommer inn, jo oftere blir et av landene rammet av en naturkatastrofe. Underveis i spillet blir det kalt inn til klimaforhandlinger, der elevene skal prøve å komme fram til en løsning på klimaproblemet.

Les mer om Handelspillet på FN-sambandets nettsider.

Ressurser for gjennomføring

Det er organisasjonen Changemaker som har utviklet handelsspillet. Du finner detaljert beskrivelse av hvordan spillet gjennomføres på Changemakers hjemmeside. Her ligger alle ressurser du trenger til gjennomføringa.


Du finner også en interaktiv versjon av Handelsspillet utviklet i samarbeid med Cappelen Damn på disko.

Årsaker til urettferdigheten (bonusrefleksjon)

I etterkant av handelsspillet kan dere også reflektere over hvorfor de ulike landene har det utgangspunktet de har. Hva er årsakene til at noen av landene starter med masse penger og teknologi mens andre ikke gjør det?

  • Bruk 10 minutter til å lese om landet du fikk tildelt under handelsspillet. Hva tjener landet penger på? Hvorfor tjener det penger på dette? Hvilke utfordringer eller fordeler har landet? Skriv ned alle mulige grunner til at landet er rikt eller fattig.

Diskuter i plenum.

  • Hva kjennetegner landene som er fattige og hva kjennetegner landene som er rike? Hvilke årsaker tenker dere er de viktigste?

Bestill noen fra FN-sambandet til å gjennomføre Handelsspillet på deres skole!

FN-sambandet har kontorer over hele landet som skal stå gjennomføringen av handelspillet på deres skole. Gjennomføringen koster 600 for FN-skoler, og kr 1100 for andre skoler. Kontakt ditt nærmeste FN-kontor for å avtale gjennomføring av handelspillet på din skole!