Praktiske øvelser

Hvem har egentlig ansvaret?

Hvordan henger ditt personlige forbruk sammen med menneskerettighetsbrudd i Kongo? I denne øvelsen trenes elevene i å plassere ansvar for menneskerettighetsbrudd i produksjonen av forbruksvarer, samt til å reflektere rundt forbrukerens rolle i produksjonskjeden.

Samfunnsfagene, KRLE, Politikk og menneskerettigheter

90 - 150 minutter

Printede sett av Ansvarskortene (ett sett til hver gruppe, A5-størrelse) + ett sett av Ansvarskort til plenumsdiskusjon (A3-størrelse)

Kort om øvelsen

"Hvem har egentlig ansvaret?" er utviklet av freds- og menneskerettighetssenteret Raftostiftelsen, som arbeider for å fremme menneskerettighetene blant annet ved å drive demokrati- og menneskerettighetsundervisning.

Øvelsen tar utgangspunkt i teknologiindustrien, og hvordan produksjon av mobiltelefoner opprettholder en langvarig konflikt i DR Kongo, og fører til arbeid under slavelignende forhold. Elevene trenes i å plassere ansvar for menneskerettighetsbrudd i produksjonen av forbruksvarer, samt til å reflektere rundt forbrukerens rolle i produksjonskjeden.

Del 1: Plenumsdiskusjon om menneskerettighetene og mobiltelefoner

1. Menneskerettighetene

Spør elevene om hva de vet om menneskerettighetene. Noter gjerne i tankekart på tavle/PC/Ipad

- Diskuter hva som ligger i begrepet ansvar – har elevene en lik forståelse av dette begrepet?

- Fortell elevene at de skal jobbe i grupper for å diskutere hvem som har mest ansvar for brudd på menneskerettigheter i ulike situasjoner.

2. Mobiltelefonene våre

Spør elevene hvor mange som har smarttelefon. Elevene rekker opp hånden.

- Tenker vi egentlig over hva slags avtrykk produksjonen av en mobiltelefon - Iphone eller lignede, har på stedene der de blir produsert?

Svært mange mobiltelefoner, datamaskiner og lignede elektroniske hjelpemidler inneholder stoffet coltan. Coltan brukes i kretskortet i mobiltelefoner. 30 % av verdens coltan utvinnes i Den demokratiske republikken Kongo (forkortet DR Kongo).

- Spør elevene hva de vet om DR Kongo.

Gruveindustrien som utvinner coltan bidrar til å opprettholde den eksisterende konflikter i DR Kongo. 12 av 13 av de store coltan-gruvene kontrolleres av militære grupper. Hele utvinningen av mobiltelefoner er dermed tett forbundet med krenkelser av menneskerettigheter i flere land. Hvem er ansvarlig for disse menneskerettighetsbruddene?

Del 2: Gruppearbeid

1. Del elevene inn i grupper på 4-5 elever.

2. Les opp ansvarskortene i plemum, ett og ett i rekkefølge 1-9. Vis gjerne med de store kortene i A3.

3. Del ut et eksemplar av ansvarskortene i A5 til hver av gruppene.

4. Hver gruppe skal nå diskutere og legge kortene i rekkefølge fra hvem de mener har minst ansvar til den de mener har mest ansvar. Gi gruppene 15-20 min til å diskutere innad i gruppen.

5. Når elevene har startet å jobbe i gruppene – gå rundt og spør om hva de legger i begrepet ansvar. Er alle på gruppen enige?

6. Gå gjerne runder og hør på det elevene diskuterer - noter ned gode poenger til senere diskusjon.

7. Få gruppene til å presentere hvem de mener har mest ansvar. Diskuter hva de ulike gruppene har kommer frem til i plenum. Er det noen av gruppene som er enige med andre grupper? Eventuelt uenige? Hvorfor?

8. Hva gjør at noen har mer ansvar enn andre? Er det de som direkte utfører menneskerettighetsbruddene som er de «mest» ansvarlige? Eller er det de som tjener penger på det? Eller er det de som har mest makt til å endre på systemet?

9. Er noen av personene i ansvarskjeden i en situasjon der de har lite valg rundt å gjøre det de gjør? Hva er sammenhengen mellom valgalternativ og ansvar?

10 Det finnes ikke et ansvarskort for politikere. Hvor ville de ulike gruppene plassert et eventuelt kort for politikere?

11. Hvilke løsninger finnes til dette problemet?

Tips: Det kan være lurt å reflektere rundt om løsningene skje på individnivå eller på statsnivå. Er det vi eller politikerne/stater som har ansvaret for å finne etiske løsninger?

Ansvarskort til utskrift

Digitale fordypningsressurser

Vi bruker ulike verktøy som informasjonskapsler, for å samle inn data om hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt. Ved å klikke på Godta, godtar du bruken av disse verktøyene.

Les mer