Oppgaver

Verden i våre hender

I denne oppgaven blir elevene bedre kjent med FN sine bærekraftsmål. De vil også få en større forståelse for hva enkeltmennesker og samfunnsaktører kan gjøre for å bedre verden.

Samfunnsfagene

90 min

Prosjektor, bærekraftsmålene på papir, sakser og PC til elevene

Kompetansemål: USK

USK Ungdomsskole

  1. Gjere greie for hovudprinsippa i FN-pakta, FNs menneskerettserklæring og sentrale FN-konvensjonar, mellom anna ILO-konvensjonen om urfolks rettar, vise korleis dei kjem til syne i lovgjeving, og drøfte konsekvensar av brot på menneskerettar

Bærekraftsmålene

Her kan du printe ut bærekraftsmålene

Fremgangsmåte

På forhånd:

Skriv ut bærekraftsmålene til gruppene. Klipp ut målene, eller la elevene gjøre det selv.

Gjennomføring:

Del først inn klassen i grupper på 4-6 elever.

DEL 1 - Gruppearbeid:

1. Vis videoen om bærekraftsmålene til klassen.

2. Del ut bærekraftsmålene på papir og be elevene klippe de ut og rangere målene etter hvilke de mener er viktigst. Her er det viktig at lærer oppfordrer til god dialog mellom elevene og at alles mening blir hørt. Det kan likevel oppfordres til diskusjon.

3. Når gruppene starter å bli ferdig kan gruppene presentere det de kommer frem til. Var det store forskjeller på resultatet?

4. Vis deretter bildeserien for klassen fra Operasjon Dagsverks youtubekanal.

5. Be gruppene reflektere om over om ungdommen i Kongo hadde rangert bærekraftsmålene på samme måte. Be elevene så om å rangere de slik de tenker kongolesisk ungdom hadde rangert dem.

6. La elevene fortelle hva de kom frem til.

DEL 2 - Individuelt arbeid:

7. Be elevene velge en av bærekraftsmålene. Hvordan kan FN bidra til at dette målet blir oppnådd? Gi elevene tilgang til nettsiden til FN.

8. Be elevene deretter lage en liste over handlinger man som enkeltindivid kan gjøre for å bidra til at målet blir oppnådd.

9. Avslutningsvis la elever som ønsker fortelle hva de har kommet frem til.

In my Heart of Hearts

En film på 4 min om bærekraftsmålene.

Vi bruker ulike verktøy som informasjonskapsler, for å samle inn data om hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt. Ved å klikke på Godta, godtar du bruken av disse verktøyene.

Les mer