Oppgaver

Verden i våre hender

I denne oppgaven blir elevene bedre kjent med FN sine bærekraftsmål. De vil også få en større forståelse for hva enkeltmennesker og samfunnsaktører kan gjøre for å bedre verden.

Samfunnsfagene

90 minutter

Prosjektor, bærekraftsmålene på papir, sakser og PC til elevene

USK VGS Kompetansemål

Ungdomsskole

 1. Samanlikne korleis politiske, geografiske og historiske forhold påverkar levekår, busetjingsmønster og demografi i forskjellige delar av verda i dag
 2. Vurdere korleis arbeid, inntekt og forbruk kan påverke personleg økonomi, levestandard og livskvalitet

Videregående

 1. Utforske og presentere dagsaktuelle tema eller debatter ved å bruke samfunnsfaglege metodar, kjelder og digitale ressursar, og argumentere for sine eigne og andre sine meiningar og verdiar
 2. Utforske ei utfordring eller ein konflikt på lokalt, nasjonalt eller globalt nivå og drøfte korleis utfordringa eller konflikten påverkar forskjellige grupper
 3. Drøfte samanhengen mellom økonomisk vekst, levestandard og livskvalitet i eit globalt og berekraftig perspektiv

Forberedelser

Skriv ut bærekraftsmålene til gruppene. Klipp ut målene, eller la elevene gjøre det selv.

Gjennomføring

DEL 1 - Gruppearbeid:

 1. Vis videoen om bærekraftsmålene til klassen.
 2. Del inn klassen i grupper på 4-6 elever.
 3. Del ut bærekraftsmålene på papir og be elevene klippe dem ut og rangere målene etter hvilke de mener er viktigst. Her er det viktig at lærer oppfordrer til god dialog mellom elevene og at alles mening blir hørt. Det kan likevel oppfordres til diskusjon.
 4. Når gruppene starter å bli ferdig kan gruppene presentere det de kommer frem til. Var det store forskjeller på resultatet?
 5. Vis deretter kampanjefilm om flyktningungdom.
 6. Be gruppene reflektere om over om flyktningungdom hadde rangert bærekraftsmålene på samme måte. Be elevene så om å rangere de slik de tenker flyktningungdom hadde rangert dem.
 7. La gruppene fortelle hva de kom frem til i plenum.

DEL 2 - Individuelt arbeid:

 1. Be elevene velge en av bærekraftsmålene. Hvordan kan FN bidra til at dette målet blir oppnådd? Gi elevene tilgang til nettsiden til FN.
 2. Be elevene deretter lage en liste over handlinger man som enkeltindivid kan gjøre for å bidra til at målet blir oppnådd.
 3. Avslutningsvis la elever som ønsker fortelle hva de har kommet frem til.

FNs bærekraftsmål

Her kan du printe ut bærekraftsmålene

Film: In my Heart of Hearts

En film på 4 min om bærekraftsmålene.

Film: En rettferdig sjanse

En film på 15 min om årets kampanje.

Vi bruker ulike verktøy som informasjonskapsler, for å samle inn data om hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt. Ved å klikke på Godta, godtar du bruken av disse verktøyene.

Les mer