Undervisningsopplegg

Verden i våre hender

I denne oppgaven blir elevene bedre kjent med FN sine bærekraftsmål. De vil også få en større forståelse for hva enkeltmennesker og samfunnsaktører kan gjøre for å bedre verden.

Samfunnsfagene

90 minutter

Prosjektor, bærekraftsmålene på papir, sakser og PC til elevene

USK VGS Kompetansemål

Ungdomsskole

 1. Samanlikne korleis politiske, geografiske og historiske forhold påverkar levekår, busetjingsmønster og demografi i forskjellige delar av verda i dag
 2. Vurdere korleis arbeid, inntekt og forbruk kan påverke personleg økonomi, levestandard og livskvalitet

Videregående

 1. Utforske og presentere dagsaktuelle tema eller debatter ved å bruke samfunnsfaglige metoder, kilder og digitale ressurser, og argumentere for sine egne og andre sine meninger og verdier
 2. Utforske ei utfordring eller ein konflikt på lokalt, nasjonalt eller globalt nivå og drøfte korleis utfordringa eller konflikten påverkar forskjellige grupper
 3. Drøfte samanhengen mellom økonomisk vekst, levestandard og livskvalitet i eit globalt og berekraftig perspektiv

Forberedelser

Skriv ut bærekraftsmålene til gruppene. Klipp ut målene, eller la elevene gjøre det selv.

DEL 1 - Gruppearbeid om bærekraftsmålene

 1. Vis videoen om bærekraftsmålene til klassen.
 2. Del inn klassen i grupper på 4-6 elever.
 3. Del ut bærekraftsmålene på papir og be elevene klippe dem ut og rangere målene etter hvilke de mener er viktigst. Her er det viktig at lærer oppfordrer til god dialog mellom elevene og at alles mening blir hørt. Det kan likevel oppfordres til diskusjon.
 4. Når gruppene starter å bli ferdig kan gruppene presentere det de kommer frem til. Var det store forskjeller på resultatet?
 5. Vis deretter kampanjefilmen: Si det høyt!
 6. Be gruppene reflektere over om ungdom i Uganda hadde rangert bærekraftsmålene på samme måte. Be elevene så om å rangere de slik de tenker de hadde rangert dem.
 7. La gruppene fortelle hva de kom frem til i plenum.

DEL 2 - Individuelt arbeid om bærekraftsmålene

 • Be elevene velge ett av bærekraftsmålene. Hvordan kan FN bidra til at dette målet blir oppnådd? Gi elevene tilgang til nettsiden til FN.
 • Be elevene deretter lage en liste over handlinger man som enkeltindivid kan gjøre for å bidra til at målet blir oppnådd.
 • Avslutningsvis la elever som ønsker fortelle hva de har kommet frem til.

Fordypning i bærekraftsmålene i årets prosjekt (2022)

Denne delen kan gjøres individuelt eller i grupper. Vi anbefaler en oppsummering i klassen mot slutten!

De tre ulike tiltakene i årets prosjekt dekker hvert sitt bærekraftsmål:

 1. Bryte ned fordommer Bærekraftsmål 3 - God helse og livskvalitet
 2. Støtte skoleungdom Bærekraftmål 4 - God utdanning
 3. Påvirke politikere Bærekraftsmål 16 - Fred, rettferdighet og velfungerende institusjoner

Velg deg et tiltak med bærekraftsmål og undersøk følgende:

 • Hva handler bærekraftsmålet om, og hva skal det bidra til?
 • Hva skal tiltaket bidra til i Uganda?
 • Finn noen eksempler på hvordan tiltaket i prosjektet bidrar til å nå bærekraftsmålet

FNs bærekraftsmål

Her kan du printe ut bærekraftsmålene

Film: In my Heart of Hearts

En film på 4 min om bærekraftsmålene.

Film: Si det høyt!

En film på 15 min om årets prosjekt i Uganda

Vi bruker ulike verktøy som informasjonskapsler, for å samle inn data om hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt. Ved å klikke på Godta, godtar du bruken av disse verktøyene.

Les mer