Årets OD-prosjekt er valgt!

Elever i hele Norge har stemt frem Utviklingsfondet sitt prosjekt i Guatemala som årets Operasjon Dagsverk. Midlene skal støtte ungdommene i deres kamp for matsikkerhet gjennom klimatilpasset jordbruk.

Urfolksungdom i Guatemala opplever sult som en trussel i møte med stadig mer uforutsigbare klimaendringer. Avlinger visner bort, og hjem ødelegges av naturkatastrofer. Ungdommene vil være en del av løsningen på dette problemet, og elever i Norge har i dag avgjort at de vil bidra i denne kampen. Med opplæring i klimatilpasset jordbruk skal ungdommer få kunnskapen de trenger for å produsere mat i et endret klima, og inntekt som bidrar til at de kan fullføre skolegangen.

« Elever i hele Norge har i dag vist at generasjon Greta Thunberg ikke er død! Vi gratulerer Utviklingsfondet med valget, og gleder oss til samarbeidet om å inspirere elever over hele Norge til å delta i ungdommenes kamp mot sult og klimaendringene »

Tobias Dahle OD-leder 2024

IMG 4825

Elever stemmer fram sin favoritt på Elevtinget

IMG 4886

Hovedkomiteen fikk presentere seg fra scenen

IMG 4843
IMG 4811
IMG 4819

Prosjektet gjennomføres i samarbeid med Utviklingsfondet

-Vi er utrolig glade for at ungdom i Norge ser klimaurettferdigheten ungdommer i Guatemala står ovenfor og at vi må satse på verdens småbønder for å løse sultproblemet. Dette prosjektet vil få store ringvirkninger. Uten mat stopper alt, men med mat og en god slagplan kan vi få til mye, sammen, sier Elin Ranum fra Utviklingsfondet.

IMG 4930

Operasjon Dagsverk feirer 60 års jubileum i år!

Internasjonal Uke: 14-25 oktober

OD-dagen: 31. oktober