Mari sine beste tips for å engasjere din skole i Operasjon Dagsverk

Mari Anna B. Friedrich er lærer ved Levanger videregående skole. Hun og Levanger har lang tradisjon med Operasjon Dagsverk. Vi inviterte henne med på webinar for å snakke om hvordan hun bruker OD i undervisningen.


Her får du 6 tips fra Mari og i tillegg kan du se hele foredraget litt lenger ned på siden.

  1. Start forberedelsene tidlig: Velg en OD-komité så raskt som mulig og begynn planleggingen. Tidlig forberedelse sikrer at du har alt på plass før dagen starter.
  2. Informasjon og synlighet: Bruk plakater, informasjon på skjermer og i kantina for å skape oppmerksomhet rundt arrangementet. Gjør OD synlig i hele skolemiljøet.
  3. Undervisningsopplegg: Integrer OD i skolens timeplan med tilpassede undervisningsopplegg.
  4. Engasjer gjennom konkurranser: Skap engasjement og eierskap ved å arrangere klassekonkurranser som gir elevene en aktiv rolle i prosjektet. Dette kan gjøre OD mer relevant og givende for dem.
  5. Gi elevene eierskap: La elevene få være med på å forme OD-dagen ved å ta dem med på råd og la dem få eierskap til prosjektet.
  6. Planlegg logistikken: Registrer klassene på betale.od.no/skole/ på forhånd, sørg for korrekt registrering av fravær og planlegg tidspunkter for når OD-komiteen besøker klassene.


IMG 3814

Hvordan skape engasjement hos elever og ansatte rundt OD?