Fravær og Visma InSchool

Operasjon Dagsverk gir elever en unik mulighet til å engasjere seg i global solidaritet og samfunnsansvar. OD-dagen kan knyttes til flere kompetansemål i ulike fag. Den overordnede læreplanen legger vekt på danning, og skolen skal være mer enn fag. Gjennom OD-dagen får elevene anledning til å oppleve mestring og tilhørighet på nye måter, noe som også kan styrke skolemiljøet​​ der alle elever kan bidra.

Praktisk håndtering av fravær


  1. Registrering av fravær: Elever som deltar på OD-dagen bør registreres som deltatt i de ulike fagene det gjelder for den dagen, uavhengig om de har vært ute i jobb eller gjennom aktivitet på skolen. Lærere trenger ikke å ta igjen timene da OD-dagen er relevant for så mange kompetansemål. Elever som ikke velger å delta får da fravær for de timene som gjelder den dagen.
  2. Dokumentasjon: Elevene bør levere inn arbeidskort fra arbeidsplassen de har vært hos på OD-dagen, eller vise til QR-kode for egen arbeidsplass.
  3. Kommunikasjon med foreldre: Skolen bør informere foreldre om OD-dagen i god tid. Det kan være gjennom foreldremøter, informasjonsbrev eller digitale kanaler. Foreldrene bør også informeres om hvordan fravær vil bli håndtert.
  4. Pedagogisk oppfølging: Etter OD-dagen kan det være nyttig å ha en refleksjonsøkt i klassen hvor elevene deler sine erfaringer. Dette kan bidra til å integrere opplevelsen i det faglige og sosiale læringsmiljøet.IMG 3884

Hør hvordan Mari fra Levanger fører fravær på OD-dagen

Hvordan bruke Visma InSchool med Operasjon Dagsverk