Ønsker din organisasjon å søke OD?

Operasjon Dagsverk (OD) er en årlig solidaritetsaksjon arrangert av, med og for ungdom. Årlig jobbes det inn rundt 15-18 millioner kroner og Operasjon Dagsverk formidler pengene gjennom bistandsorganisasjoner til utdannings- og utviklingsprosjekter rettet mot ungdom.

OD støtter prosjekter som har et tydelig fokus på ungdomsmedvirkning. Det betyr at ungdom skal være aktive aktører i planlegging, gjennomføring og evaluering av tiltakene. OD ønsker å samarbeide med organisasjoner som er nytenkende på ungdomsmedvirkning og deler ODs tro på ungdom som endringsaktører. Uavhengig av tidligere erfaringer med ungdomsmedvirkning, oppfordrer OD organisasjoner som ønsker å styrke sitt arbeid med ungdomsmedvirkning å søke. OD er opptatt av gjensidig læring og kan være en sparringspartner for organisasjoner i arbeidet med dette.


Viktige datoer i 2024 for søkere til OD2025

  • 31. mai - Frist for programskisse.
  • 19. juni - Programskisser behandles i bistandsfaglig råd.
  • 30. september - Frist for full søknad.
  • 16. oktober - Søknader behandles i bistandsfaglig råd, og OD-styret innstiller inntil 3 kandidater til Elevtinget.


Mal og veiledning til programskisse

Programskisser og søknader skal følge ODs veiledning. Det er obligatorisk å levere programskisse før søknad, men programskissen må ikke godkjennes for å kunne sende inn søknad. Programskissen skal hovedsakelig beskrive idéen – hva som skal gjøres for å få til ønsket endring. Her er noen veiledende stikkord for hva programskissen skal inneholde:

  • Beskrivelse av utfordringene og problemene.
  • Hvordan programmet bøter på utfordringene, og hva programmet skal gjøre noe med.
  • Antatt positiv endring etter endt program.
  • Ungdomsmedvirkning er viktig for OD, og det er derfor viktig å beskrive ungdommenes rolle og medvirkning og hva som skal gjøres for å styrke dette gjennom prosjektet.

Programskissen skal være på maks tre sider og sendes til OD innen 31. mai 2024. Skissen merkes «Skisse OD2025», og sendes til elise@od.no. Har du noen spørsmål kan du kontakte vår bistandsrådgiver Elise Øksnes Fjordbakk på elise@od.no eller 45686483.

Spørsmål? Ta gjerne kontakt med bistandsrådgiver Elise Øksnes Fjordbakk

elise@od.no - 45686483

Sist oppdatert 09.04.2024.