Undervisningsopplegg Årets prosjekt

4 hjørner

La elevene diskutere globale og prosjektrelaterte temaer! Elevene må reflektere over egne meninger og muligheter.

Samfunnsfagene, Religion og Etikk, Demokrati og Medborgerskap

30 - 45 minutter

Et stort rom, fire lapper der det står: Enig, Uenig, Litt enig og Litt uenig

USK VGS Kompetansemål

Ungdomsskole

 1. Bruke fagspråk og argumentere saklig i diskusjoner, samtaler, muntlige presentasjoner og skriftlige framstillinger om norskfaglige og tverrfaglige temaer.

Videregående

 1. REL02-02: Diskutere problemstillinger knyttet til gruppebaserte fordommer, rasisme og diskriminering
 2. Ta andres perspektiv og håndtere meningsbrytning om religion, livssyn og verdispørsmål

Fremgangsmåte

 1. Heng opp lapper med "Enig, Uenig, Litt enig og Litt uenig" i fire hjørner i klasserommet. Du kan også bare si hvilket hjørne som er hva.
 2. Les opp en påstand av gangen. Elevene stiller seg ved Enig, Uenig, Litt enig og Litt uenig. Elevene kan endre mening og flytte seg underveis i påstanden.
 3. Elevene rekker opp hånda for å forklare hvorfor man står der man står. Du kan også velge ut tilfeldige personer som kan forklare dersom håndsopprekning fungerer dårlig.

Tips:

 • Som oppvarming begynn gjerne med noen test-påstander som "pizza er bedre enn taco" eller "håndball er bedre enn fotball".
 • Sett en tidsramme på mellom 30 sek-60 sek. per innlegg. Følg ellers debattregler med innlegg (en finger), kommentar (to fingre) og faktaopplysning (henda i kors).
 • Det er viktigere å få gode diskusjoner, enn å rekke gjennom alle påstandene. Ta dere god tid til hver påstand.
 • Start gjerne øvelsen med å gå igjennom sentrale temaer i årets kampanje. I lysbildene under finner du temaene med forklaring.
 • Avslutt gjerne med en refleksjon/oppsummering. Du finner spørsmål som kan brukes i lysbildene under.

Påstander

Prosjektrelatert:

 • Ungdom i Norge og Colombia er svært ulike
 • Vi trenger fellesskap for å føle oss trygge
 • Det finnes kun gode fellesskap
 • Det er viktig å lære om hvordan man kan påvirke myndighetene
 • Det er vanskelig å leve et godt liv uten tilgang på utdanning
 • Identitet er viktigere for ungdom enn for voksne
 • Vi trenger urfolk i Norge og Colombia
 • Kriminelle gjenger kan ha gode felleskap
 • Det er verre å være aktivist i Colombia enn i Norge.
 • Det er din egen feil om du blir rekruttert inn i en væpnet gruppe.
 • Det er ikke fred, om man ikke føler seg trygg.

Ikke prosjektrelatert:

 • Verden vil aldri bli kvitt fattigdom.
 • De valgene vi tar er med på å påvirke verden.
 • Det er umulig å skape likhet mellom fattige og rike.
 • Operasjon Dagsverk burde heller gi nødhjelp enn å satse på utdanningsprosjekter.
 • Verden har blitt mer rettferdig de siste tiårene.
 • Vi burde heller hjelpe eldre og fattige i Norge enn å drive med bistand til utviklingsland.
 • Alle kan klare å komme seg ut av fattigdom hvis de bare prøver hardt nok.
 • Det lønner seg for hele samfunnet å satse på utdanning til ungdom.
 • Det er greit å bruke vold for å stoppe urettferdighet hvis man må.
 • Demokrati er alltid bedre enn diktatur.
 • Ungdom er ungdom uansett hvor i verden man er født.
 • Noen mennesker vil alltid ha dårligere forutsetninger enn andre.
 • Handel fører til utvikling.
 • De rike har blitt rike på bekostning av de fattige i verden.
 • Noen mennesker er mer verdt enn andre.
 • Et av kriteriene for at det er fred i et land, er at menneskene i det føler seg trygge.
 • Vi kan aldri få 100% fred i verden.
 • Det nytter å engasjere seg.

Lysbilder med oppstart, prosjektrelaterte påstander og oppsummering

Her finnes lysbilder med de prosjektrelaterte påstandene som kan vises på skjerm. Presentasjonen inneholder også forklaring av sentrale temaer i årets kampanje, samt en refleksjonsdel etter påstandene.