Undervisningsopplegg Årets prosjekt

4 hjørner

4-hjørner er en enkel måte å få elever til å diskutere global problematikk og problematikken i prosjektlandet. Det skal også få elever til og aktivt tenke over sine meninger og muligheter.

Samfunnsfagene, Demokrati og Medborgerskap

30 - 45 minutter

Et stort rom, fire lapper der det står: Enig, Uenig, Litt enig og Litt uenig

USK VGS Kompetansemål

Ungdomsskole

 1. Bruke fagspråk og argumentere saklig i diskusjoner, samtaler, muntlige presentasjoner og skriftlige framstillinger om norskfaglige og tverrfaglige temaer.

Videregående

 1. REL02-02: Diskutere problemstillinger knyttet til gruppebaserte fordommer, rasisme og diskriminering
 2. Ta andres perspektiv og håndtere meningsbrytning om religion, livssyn og verdispørsmål

Slik gjør du

Les opp en påstand fra arket, eller vis et lysbilde i foredraget om gangen og la eleven stille seg ved Enig, Uenig, Litt enig og Litt uenig. Elevene kan endre mening og flytte seg underveis i påstanden.

Elevene rekker opp hånda for å forklare hvorfor man står der man står. Som leder av spillet, bør man velge ut tilfeldige personer som kan forklare dersom håndsopprekning fungerer dårlig.

Begynn gjerne, som oppvarming, med noen test påstander som, pizza er bedre enn taco eller håndball er bedre enn fotball.

Det er kan være lurt å sette en tidsramme mellom 30 sek-60 sek. per innlegg. Ellers følger man vanlig debattregler med innlegg (en finger), kommentar (to fingre) og faktaopplysning (henda i kors).

TIPS! Dere kan også gjennomføre eller bestille en ekstern til å gjennomføre den praktiske øvelsen "(Ikke) tenk på det", som inneholder en variant av 4 hjørner.

Påstander

OBS! Det er viktigere å få gode diskusjoner, enn å rekke gjennom alle påstandene. Ta dere god tid til hver påstand.

Prosjektrelatert

 • Ungdom i Norge og Uganda er svært ulike.
 • Det er vanskelig å slite psykisk i Norge.
 • Det er tabu å snakke om psykisk helse.
 • Det er bra å føle på skam av og til.
 • Noen ganger er det bedre å ikke tenke på det som er vanskelig.
 • Det er greit å tulle med psykiske lidelser.
 • Det er verre å slite med psykisk helse i Uganda enn i Norge.
 • Det er viktig å snakke åpent om psykisk helse.
 • Det er viktig at vi lærer om psykisk helse på skolen.
 • Det er vanskelig å leve et godt liv uten tilgang på psykologer og et støtteapparat for psykisk helse.
 • Det er ofte vanskelig å gjennomføre skolen og få en utdanning hvis man har en dårlig psykisk helse.
 • Psykisk helse er like viktig som fysisk helse.

Ikke prosjektrelatert

 • Verden vil aldri bli kvitt fattigdom.
 • De valgene vi tar er med på å påvirke verden.
 • Det er umulig å skape likhet mellom fattige og rike.
 • Operasjon Dagsverk burde heller gi nødhjelp enn å satse på utdanningsprosjekter.
 • Verden har blitt mer rettferdig de siste tiårene.
 • Vi burde heller hjelpe eldre og fattige i Norge enn å drive med bistand til utviklingsland.
 • Alle kan klare å komme seg ut av fattigdom hvis de bare prøver hardt nok.
 • Det lønner seg for hele samfunnet å satse på utdanning til ungdom.
 • Det er greit å bruke vold for å stoppe urettferdighet hvis man må.
 • Demokrati er alltid bedre enn diktatur.
 • Ungdom er ungdom uansett hvor i verden man er født.
 • Noen mennesker vil alltid ha dårligere forutsetninger enn andre.
 • Handel fører til utvikling.
 • De rike har blitt rike på bekostning av de fattige i verden.
 • Noen mennesker er mer verdt enn andre.
 • Et av kriteriene for at det er fred i et land, er at menneskene i det føler seg trygge.
 • Vi kan aldri få 100% fred i verden.
 • Det nytter å engasjere seg.

Nedlasting

I vedlagte dokument ligger all informasjon man trenger for å gjennomføre øvelsen. Påstandene er også i dette dokumentet. Det ligger også vedlagt et foredrag, med lysbilder for alle påstandene.

Vi bruker ulike verktøy som informasjonskapsler, for å samle inn data om hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt. Ved å klikke på Godta, godtar du bruken av disse verktøyene.

Les mer