Undervisningsopplegg Årets prosjekt

4 hjørner

4-hjørner er en enkel måte å få elever til å diskutere global problematikk og problematikken i prosjektlandet. Det skal også få elever til og aktivt tenke over sine meninger og muligheter.

Samfunnsfagene, Demokrati og Medborgerskap

30 - 45 minutter

Et stort rom, fire lapper der det står: Enig, Uenig, Litt enig og Litt uenig

USK VGS Kompetansemål

Ungdomsskole

 1. Bruke fagspråk og argumentere saklig i diskusjoner, samtaler, muntlige presentasjoner og skriftlige framstillinger om norskfaglige og tverrfaglige temaer.

Videregående

 1. Diskutere problemstillinger knyttet til gruppebaserte fordommer, rasisme og diskriminering
 2. Ta andres perspektiv og håndtere meningsbrytning om religion, livssyn og verdispørsmål

Slik gjør du

Les opp en påstand fra arket, eller vis et lysbilde i foredraget om gangen og la eleven stille seg ved Enig, Uenig, Litt enig og Litt uenig. Elevene kan endre mening og flytte seg underveis i påstanden. Som leder av spillet bør man velge ut en tilfeldig person som skal forklare hvorfor den personen står der. Begynn gjerne, som oppvarming, med noen test påstander som, pizza er bedre enn taco eller håndball er bedre enn fotball. Det er kan være lurt å sette en tidsramme mellom 30 sek-60 sek. per innlegg. Ellers følger man vanlig debattregler med innlegg (en finger), kommentar (to fingre) og faktaopplysning (henda i kors). OBS! Det er viktigere å få gode diskusjoner, enn å rekke gjennom alle påstandene. Ta dere god tid til hver påstand.

Påstander

Prosjektrelatert

 • Vi bør ikke hjelpe ungdommer som har utført vold, eller andre kriminelle handlinger.
 • Ungdom i Norge og ungdom i Sør-Afrika er svært ulike.
 • Sør-Afrikansk ungdom velger selv å droppe ut av skolen.
 • Ungdom har stor påvirkningskraft i Sør-Afrika.
 • Sør-Afrikansk ungdom som har falt utenfor samfunnet bør ha håp om en bedre fremtid.
 • Det er bortkastet å hjelpe ungdommer med deres selvbilde, når de likevel ikke har tilgang på de mulighetene de drømmer om.
 • Det er dumt at midlene til årets prosjekt går til et land der det ikke vil ha noe påvirkning, fordi alle andre pengene i landet blir fordelt så ujevnt.

Ikke prosjektrelatert

 • Verden vil aldri bli kvitt fattigdom
 • De valgene vi tar er med på å påvirke verden
 • Det er umulig å skape likhet mellom fattige og rike
 • Bistand fører alltid til utvikling
 • Operasjon Dagsverk burde heller gi nødhjelp enn å satse på utdanningsprosjekter
 • Verden har blitt mer rettferdig de siste tiårene
 • Vi burde heller hjelpe eldre og fattige i Norge enn å drive med bistand til utviklingsland
 • Alle kan klare å komme seg ut av fattigdom hvis de bare prøver hardt nok
 • Det er mer fred nå enn det har vært de siste 1000 årene
 • Det lønner seg for hele samfunnet å satse på utdanning til ungdom
 • Det er greit å bruke vold for å stoppe urettferdighet hvis man må
 • Demokrati er alltid bedre enn diktatur
 • Ungdom er ungdom uansett
 • Noen mennesker vil alltid ha dårligere forutsetninger enn andre
 • Handel fører til utvikling
 • De rike har blitt rike på bekostning av de fattige i verden
 • Noen mennesker er mer verdt enn andre
 • Et av kriteriene for at det er fred i et land, er at menneskene i det føler seg
  trygge
 • Vi kan aldri få 100% fred i verden
 • Det nytter å engasjere seg

Nedlasting

I vedlagt dokument ligger all informasjon man trenger for å gjennomføre posten. Påstandene er også i dette dokumentet. Det ligger også vedlagt et foredrag, med lysbilder for alle påstandene.

Vi bruker ulike verktøy som informasjonskapsler, for å samle inn data om hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt. Ved å klikke på Godta, godtar du bruken av disse verktøyene.

Les mer