Undervisningsopplegg

Hva engasjerer deg?

I dette opplegget skal elevene diskutere ulike saker man kan engasjere seg i.

Samfunnsfagene, Demokrati og Medborgerskap

45-60 min

Engasjementskort (skrevet ut)

Forberedelser og gjennomføring

Før gjennomføring er det lurt å dele inn elevene i mindre grupper på mellom 5-10 elever, avhengig av klassens størrelse og dynamikk. Print også ut engasjementskortene, hver gruppe skal få utdelt et sett.

Oppgaven er delt inn i to deler; i først skal elevene rangere kortene og diskutere i grupper, senere har man en diskusjon med alle gruppene i klassen.

Del 1: Rangering av saker

Elevene deles i grupper på 5-10 personer og hver gruppe får utdelt engasjementskortene som presenterer ulike saker. Kortene består av et bilde samt en kort, overbevisende og saklig tekst. Etter å ha lest gjennom dem skal gruppen plassere dem i rekkefølge etter hvilken sak som engasjerer dem mest. Hver av gruppene må begrunne rekkefølgen.

Del 2: Diskusjon

Etter alle gruppene er ferdig skal man ha en diskusjon i plenum der alle skal få presentere sin rekkefølge. Så kan man gjerne diskutere disse punktene felles:

  • Hvilken sak er viktigst for deg? Hvorfor?
  • Hvilken sak er viktigst for ditt liv, for Norge og for verden? Hvorfor?

Engasjementkort