Undervisningsopplegg

Fellesskap - På godt og vondt

Vi har alle lyst til å høre hjemme et sted, føle oss sett og hørt. Ofte kan fellesskap knyttes til en god følelse, men fellesskap forventer også noe fra oss som noen ganger er vanskelig å ta stilling til. Uansett hvilke følelser man kjenner på, påvirker fellesskap valgene vi tar i livet. Denne oppgaven lar elevene drøfte og reflektere over hva det vil si å være en del av et fellesskap, i tillegg til å trekke frem etiske dilemmaer som en kan stå overfor i et fellesskap.

Samfunnsfagene, Religion og Etikk, Livsmestring, Demokrati og Medborgerskap

45-60 minutter

Tau, post-it lapper, kjegler el. (for å lage en sirkel på gulvet), åpent klasserom med rom for fysisk utfoldelse, og sitteplasser for diskusjonsgrupper

Gjennomføring

Denne oppgaven er i all hovedsak praktisk i undervisningsmetoden, og består av to hoveddeler i tillegg til en avslutning som inkluderer mye drøfting og refleksjon.

Delene består av:

Del 1

En gruppediskusjon der elevene blir stilt refleksjonsspørsmål som de skal drøfte innad i gruppen, og eventuelt drøfte i plenum i etterkant.

Del 2

En praktisk dilemma-øvelse, der alle elevene skal samles i en ring og få presentert ulike dilemmaer angående fellesskap som de skal ta standpunkt til.

Avslutning

Felles diskusjon på hva elevene har lært og der de får muligheten til å trekke paralleller mellom ungdom i Norge, og andre deler av verden.

Del 1

Del elevene opp i grupper på tre. Under er det vedlagt noen refleksjonsspørsmål som skal stilles til elevene. Disse skal elevene drøfte innad i gruppen, og deretter fortelle hva de kom frem til høyt i plenum.

Refleksjonsspørsmål:

 1. Hva er et fellesskap for deg?
 2. Reflekter rundt et fellesskap du er med i, hva får du igjen av å være i ditt fellesskap?
 3. Er det noe du har måtte ofre i ditt liv for å være en del av det fellesskapet?

Del 2

Lag en ring i klasserommet. Ringen kan bestå av elevene, men bør helst lages av noe annet materiale på gulvet (som tau) slik at elevene kan gå inn og ut av ringen. Deretter skal alle elevene stille seg på innsiden av ringen og få presentert et dilemma. Dilemmaene går ut på at elevene får en vanskelig problemstilling, som de må forholde seg til i forhold til et fellesskap. I problemstillingen skal de ta et standpunkt på om de vil forbli i fellesskapet (innafor ringen) på tross av problemstillingen; eller forlate fellesskapet (utafor ringen). Deretter skal elevene diskutere hvorfor de tok valget som de tok.

Om elevene synes det er vanskelig å diskutere i plenum, kan dilemmaene eventuelt diskuteres i mindre grupper først, før det tas i plenum. Man kan også velge ut bare enkelte dilemmaer som skal brukes på forhånd.

Nedenfor står alle dilemmaene man kan velge mellom i tillegg til et forslag på introduksjon til øvelsen, som kan lese opp til elevene.

Introduksjon:

Her vil dere få ulike dilemmaer. Du må prøve å sette deg inn i situasjonene til ungdommen som dilemmaene handler om. Dette er vanskelige dilemmaer der ingen svar er feil. Alle refleksjoner og meninger om situasjonen skal respekteres. Prøv å holde diskusjonen til å først å fremst handle om personlige valg, ikke dra inn politiske meninger og lignende når det kommer til temaer som omhandler eksempelvis lovbrudd.

Utafor eller innafor? Dilemmaene:

Dilemma 1

Bestevennene dine går ikke på samme skole som deg og du synes det er trist å ikke kunne være sammen med dem så mye som du ønsker. Du er god i sport, men har i flere år gått på piano. Bestevennene dine fra den andre skolen maser om at du må begynne på fotballaget deres, slik at du kan være mer sammen med dem. Problemet er bare at hvis du skal gå på fotball med vennene må du slutte med pianotimene som du egentlig liker ganske godt.(Inne i ringen = starte på fotball. Utenfor ringen = fortsette på piano)

 • Hva gjør at du gikk ut eller ble stående?
 • Hva er det som står på spill?
 • Hva risikerer man ved de ulike valgene?

Dilemma 2

Du er på en lang kjøretur med vennene dine. Selv liker du best rockemusikk, men vennene dine hater det. Du får muligheten til å styre musikken. Tar du en for laget å spiller den musikken vennene dine liker eller setter du på bare rockemusikk selv om dette nok vil føre til dårlig stemning i bilen?

(Inne i ringen = spille musikk som vennene dine liker. Utenfor ringen = spille rock)

 • Hva gjør at du gikk ut eller ble stående?
 • Hva er det som står på spill?
 • Hva kan man risikere ved de ulike valgene?

Dilemma 3

Det er torsdagskveld og vennegjengen din har tenkt seg ut, men dere har en naturfagsprøve på fredag. Ville du blitt hjemme å øvd eller droppet det for å være sosial med vennene dine? Ved å ikke øve på prøven risikerer du å få en dårligere karakter, men ved å ikke bli med ut mister du sjansen til å være med vennene dine. Kanskje vil dette også føre til at vennene dine glemmer å invitere deg neste gang?

(Inne i ringen = bli med ut. Utenfor ringen = bli hjemme)

 • Hva gjør at du gikk ut eller ble stående?
 • Hva er det som står på spill?
 • Hva kan man risikere ved de ulike valgene?

Dilemma 4

Bestevennen din har knust et vindu på skolen. men vil ikke si til lærerne at det var han. En annen i klassen får skylden for det knuste vinduet. Denne personen får anmerkning og blir sendt på rektors kontor.

(Inne i ringen = ikke si ifra til lærerne. Utenfor ringen = si ifra til lærerne)

 • Hva gjør at du gikk ut eller ble stående?
 • Hva er det som står på spill?
 • Hva kan man risikere ved de ulike valgene?

Dilemma 5

Se for deg at du bor i en velstående familie som har god råd. Vennen din mangler 500kr for å få betalt hele husregningen denne måneden og ber deg om hjelp. Hadde du vært villig til å stjele 500 kr av lommeboken til moren eller faren din for å hjelpe en venn i nød?

(Inne i ringen = ta penger fra foreldrene dine. Utenfor ringen = ikke hjelp vennen med penger)

 • Hva gjør at du gikk ut eller ble stående?
 • Hva er det som står på spill?
 • Hva kan man risikere ved de ulike valgene?

Dilemma 6

Noen av vennegjengen din har begynt å utforske med ulovlige rusmidler. Du har takket nei til å prøve dette flere ganger, men merker at de inviterer deg på sosiale ting mindre og mindre, fordi du tar avstand fra deres aktiviteter. Dette er din eneste vennegjeng og de personene som står deg aller nærmest, aksepterer du å ikke henge med dem eller ville du ha prøvd disse rusmidlene for å fortsatt være en del av gjengen? Ved å vike for presset fra vennene dine og begynne med ulovlige rusmidler går du imot dine egne personlige grenser, men hvis du tar avstand fra gjengen mister du ditt eneste fellesskap.

(Inne i ringen = prøve rusmidlene. Utenfor ringen = bryte med fellesskapet ditt)

 • Hva gjør at du gikk ut eller ble stående?
 • Hva er det som står på spill?
 • Hva kan man risikere ved de ulike valgene?


Avslutning

 • Hva tror dere at vi vil med dette?
 • På hvilken måte kan dere møte på lignende hendelser i deres liv?
 • Er dette en universelle problemstillinger også utenfor landegrensene våre?

Konklusjon:

All ungdom trenger å ha tilhørighet til noe og kjenne på fellesskapsfølelsen. Fellesskapet du er en del av påvirker ditt liv og dine handlinger. Det er ikke alltid like lett å velge å stå utenfor fellesskapet ditt for å gjøre det du egentlig ønsker deg.