Undervisningsopplegg

Gapminder

Hva vet du om ulikhet og utvikling i verden? Utforsk ulike land og fakta om disse med Gapminder!

Samfunnsfagene, Matematikk, Bærekraftig utvikling

15-60 minutter ++

PC + Internett

Innføring i Gapminder

Gapminder tilbyr statistikkverktøy og undervisningsressurser som viser statistikk/fakta over en rekke land og parametre. Målet er å gi faktabasert kunnskap om verden og utvikling siden 1900 tallet. Gapminder er en uavhenging ikke-religiøs, politisk eller økonomisk støttet stiftelse, og verktøyet og ressursene de tilbyr er gratis.

Gapminder kan være veldig spennende og gøy for elevene. Under er noen forslag til hvordan det kan brukes i undervisningen. Du kan også benytte verktyøet sånn du vil, f.eks som utgangspunkt for en drøftende artikkel.

Vi anbefaler at du tester ut verktøyet selv først, så du skjønner hvordan det funkerer!

Denne filmen gir en kort innføring i Gapminder.

Forslag til undervisning med Gapminder

Arbeid med Gapminder kan gjøres individuelt eller i grupper. En lærer bør være til stede for å hjelpe elevene.

  1. Se kort film om Gapminder: https://www.youtube.com/watch?v=jbkSRLYSojo
  2. Individuelt/gruppearbeid:
  • Velg ut noen land (maks 5 inkl. Norge) og parameter (maks 5). Når dette velges kan man man se en "film" med utviklingen i landene. Be elevene skrive ned 5 spørsmål til utviklingen de ser.
  • Be så elevene svare på følgende Hvorfor endrer grafen seg? Hva skjedde på de ulike tidspunktene endringene fant sted? Hva er årsaken(e) til forandring? Er det positive eller negative forandringer?
  • Oppsummering til slutt: Be elevene presentere sine land/parametre og utviklingen de ser for hverandre.

Oppdater ditt verdensbilde!

Ta denne quizen og finn ut hvor mye du kan om verden!