Undervisningsopplegg

Oss og dem

Få elevene til å reflektere over og sette spørsmål ved hvordan og hvor raskt vi mennesker grupperer oss i samfunnet.

Samfunnsfagene, Religion og Etikk

20 minutter

Små post-it notes/papirbiter med teip og tusj/penn

USK VGS Kompetansemål

Videregående

  1. REL02-02: Diskutere problemstillinger knyttet til gruppebaserte fordommer, rasisme og diskriminering
  2. Utforske og presentere dagsaktuelle tema eller debatter ved å bruke samfunnsfaglige metoder, kilder og digitale ressurser, og argumentere for sine egne og andre sine meninger og verdier

Gjennomføring

  1. Alle elevene skal få hver sin lapp, med tegnet mønster på. Du som leder øvelsen tegner sirkler, firkanter eller trekanter på post-it lappene / papirbitene. Om det er 10 deltakere kan lappene være slik: 4 sirkler, 3 firkanter, 2 trekanter og 1 blank.
  2. Deretter skal deltakerne lukke øynene, og du som leder øvelsen skal plassere en lapp på hver av deltakerne sin panne.
  3. Når alle elevene har fått lapp skal de åpne øynene igjen.
    Det er viktig at elevene ikke ser sin egen lapp, ettersom litt av hensikten med øvelsen er at deltakerne plasserer seg i grupper uten å selv vite helt hva som skjer. Dette illustrerer hvordan mennesker og samfunnet plasserer mennesker sammen uten å egentlig reflektere over det.
  4. Be deltakerne om å danne grupper, uten å snakke sammen. Her skal du som leder av øvelsen være helt passiv, la dem bruke så lang tid de trenger og la dem gruppere seg på den måten de føler er naturlig (uten å snakke sammen). Når gruppene er dannet skal alle sette seg ned.
    Det er naturlig at det har blitt dannet grupper ut i fra hvem som har like lapper, dette skal dere nå reflektere over.

Refleksjonsspørsmål

Etter deltakerne/elevene har dannet grupper, skal dere reflektere litt rundt gruppene. Gjerne spør elevene om de:

• Er fornøyde med gruppen sin? Hvorfor/hvorfor ikke?

• Hvordan grupperte de seg? Var de passive eller ikke?

• Var det noen som dannet grupper ut i fra å se på hverandres lapper? Hvorfor det?

• Er misfornøyde med sin gruppe? Hvorfor byttet de ikke gruppe?

• Ekskluderte noen?

• Var det noen som følte seg ekskludert?
På dette tidspunktet er det kanskje noen av deltakerne som har dårlig samvittighet for at andre føler seg ekskludert. Her er det viktig at du fortelle at det er helt naturlig å tenke på denne måten, og at øvelsen ikke er til for å gi noen dårlig samvittighet. Den er til for å skape bevissthet omkring måten vi grupperer oss, og skal få oss til å sette spørsmål ved måten vi tenker på.

Det er veldig lett å tenke at; det er oss og det er dem. Men målet med denne øvelsen er at vi skal bli mer reflektert over hvordan vi grupperer oss, og at vi fremover kanskje skal begynne å tenke at oss er alle og ikke bare en liten del av verdens befolkning.