Undervisningsopplegg Foredrag

Verden er urettferdig med diskusjonspunkter

Dette foredraget handler om urettferdighet i verden, grunner til at det finnes, og hva vi kan gjøre for å endre det. Elever får både et innblikk i globale sammenhenger, og hvordan enkeltmennesket kan være med å bidra til at verden blir et bedre sted for alle.

Samfunnsfagene, Religion og Etikk, Bærekraftig utvikling, Innsats for andre, Internasjonalt samarbeid

30 minutter + 20 min til diskusjonspunkter

USK VGS Kompetansemål

Ungdomsskole

 1. SAF01-04: Reflektere over korleis identitet, sjølvbilete og eigne grenser blir utvikla og utfordra i ulike fellesskap, og presentere forslag til korleis ein kan handtere påverknad og uønskte hendingar.
 2. Samanlikne korleis politiske, geografiske og historiske forhold påverkar levekår, busetjingsmønster og demografi i forskjellige delar av verda i dag

Videregående

 1. Drøfte samanhengen mellom økonomisk vekst, levestandard og livskvalitet i eit globalt og berekraftig perspektiv
 2. Utforske og presentere dagsaktuelle tema eller debatter ved å bruke samfunnsfaglige metoder, kilder og digitale ressurser, og argumentere for sine egne og andre sine meninger og verdier
 3. REL02-02: Diskutere problemstillinger knyttet til gruppebaserte fordommer, rasisme og diskriminering
 4. Vurdere årsaker til og tiltak som kan førebyggje rasisme, diskriminering og hatefulle ytringar, og drøfte grensene for ytringsfridommen

Bestill foredrag til din skole!

Vi kan komme å holde foredrag under Internasjonal Uke (16.-27. oktober). Foredrag er gratis!

Trykk HER for å få mer informasjon og for å bestille.

Ønsker dere å holde foredragene selv? Kontakt oss på od@od.no, så sender vi dere presentasjon med manus!

Gjennomføring av diskusjon etter foredraget (Les før du begynner)

Her er noen ressurser for deg som skal lede diskusjonen. Hver overskrift er et diskusjonspunkt for klassen, og under står det litt informasjon i kursiv for deg som skal lede diskusjonen. Her er noen forslag på hvordan klassen kan deles opp:

 • Del opp elevene i mindre grupper på 4-6 stk. slik at diskusjonen går litt lettere, og alle tør å komme med innspill. Da kan du lese ett og ett punkt høyt og la hver gruppe diskutere. Deretter kan dere oppsummere i plenum, og så gå videre til neste punkt.
 • En annen løsning er å gi hver gruppe et ark med diskusjonspunktene og la dem styre selv. Da kan det være lurt å går rundt og sjekke innom hos gruppene iblant.
 • Om dere skal ha selve diskusjonen i plenum, kan det være smart å få elevene til å først snakke sammen to og to på hvert punkt. Når dere da diskuterer i plenum så blir det enklere å komme med innspill.

Prøv å få flest mulig med. Har du noen spørsmål kan du ta kontakt på david@od.no.

Diskusjonspunkter

Definer ordene “rettferdig” og “urettferdig”

Her skal man prøve å få elevene til å reflektere over hva rettferdighet og urettferdighet er. Rettferdighet oppfattes gjerne som at at individer bør handle i overensstemmelse med moralske plikter og rettigheter. For eksempel vil man gjerne si at tyveri er urettferdig fordi det ikke respekterer andre individers eiendomsrett (https://snl.no/rettferdighet). Om man søker opp definisjon urettferdig, får man at det er det motsatte av rettferdig, og at det ikke er riktig med tanke på etikk og moral (https://naob.no/ordbok/urettferdig)


Hva er de største urettferdighetene i verden i dag?

Få de til å diskutere og reflektere over hva de mener er de største urettferdighetene vi har i verden i dag. Om de ikke sier så mye kan du komme med eksempler og få de til å svare på om de mener det er urettferdig eller ikke. Eksempler på ting du kan bruke (prøv også å bruke hverdagslige eksempler):

 • At flest statsledere er menn
 • At homoseksuelle handlinger er straffbart i mange land
 • Mennesker på flukt
 • Folk blir drept på grunn av hudfargen sin
 • Barneekteskap

Ranger grunnene vi gav til at verden er urettferdig (ulikheter, kolonisering, skatteparadis, korrupsjon, klimakrisen) fra hvilken som har mest skyld, til hvilken som har minst skyld

Her finnes det ikke noe fasitsvar, men tanken er at de skal reflektere over dem. For å komme frem til ett svar kan man prøve å sammenligne konsekvensene, og finne ut om noen av de hører sammen. Om det blir stille kan du stille litt oppfølgingsspørsmål som:

 • Hvilke konsekvenser har årsakene?
 • Hvor mange blir påvirket av de ulike grunnene?
 • Hører noen av de sammen?
 • Har det noe å si om de er menneskeskapt?

Hva mener du er andre grunner til at verden er urettferdig?

Vi ga noen eksempler på grunner som gjør verden urettferdig, men det finnes mange flere. Det kan være lurt å komme med eksempler. Eksempel på grunner du kan nevne:

 • Fattigdom
 • Kjønnsdiskriminering
 • Rasisme
 • Krig
 • Mangel på utdanning
 • Geografi

Hvem mener du har gjort en positiv forskjell i verden?

I foredraget nevner vi noen som har gjort en forskjell i verden. Her skal alle tenke ut en person de mener har gjort en forskjell. Det kan være en fotballspiller som har donert penger til en organisasjon, eller mennesker som Malala og Mandela. Her finnes det ikke noe fasitsvar, men det handler om å få frem hvor mange som har gjort en positiv forskjell i verden.

Hvilke konkrete handlinger kan vi som enkeltpersoner gjøre?

Prøv å få frem konkrete tiltak man kan gjøre. Vi kommer med noen i foredraget, men videre eksempler er ting som å kildesortere, si i fra når man ser noe urettferdig, ikke kjøpe så mange klær, demonstrere…