Undervisningsopplegg

Urettferdig matematikk

Denne oppgaven gir elevene en forståelse av tall og urettferdigheten i verden. Oppgaven kan gjøres både lettere og morsommere dersom den gjøres i grupper.

Matematikk

45 minutter

Skrivesaker, notatbok, PC med GeoGebra

USK VGS Kompetansemål

Ungdomsskole

 1. Berekne og vurdere sannsyn i statistikk og spel

Videregående

 1. Analysere og presentere funn i datasett frå lokalsamfunn og media
 2. Bruke prosent, prosentpoeng, promille og vekstfaktor i utrekningar og presentere og grunngi løysingar
 3. Anvende derivasjon og integrasjon til å analysere og tolke egne matematiske modeller av reelle datasett

Bilde til oppgave i statistikk og prosent

Oppgave 1: statistikk og prosent

 1. I hvilken grad er kilden som stolpediagrammet er fra en god kilde?
 2. Hva viser y-aksen? Hva viser x-aksen?
 3. Hvor mange millioner mennesker levde for under $1.25 om dagen i 1993?
 4. Hvor mange færre mennesker er det som levde for under $1.25 om dagen i 2015 sammenliknet med 1990?
 5. Hvor stor var den prosentvise nedgangen i fattigdom (antall mennesker som levde for under $1.25 om dagen) fra 1990 til 2015?Fra 2000 til 2015 hadde FN tusenårsmålene. Dette var 8 mål som handlet om for eksempel utdanning, helse og sult. Mål nummer 1 så slik ut:

Utrydde ekstrem fattigdom og sult

 • Halvere andelen av mennesker som lever på mindre enn 1,25 dollar per dag
 • Øke sysselsetting og verdig arbeid for alle, inkludert kvinner og ungdom
 • Halvere andelen som lider av kronisk sult
 1. Er dette målet nådd? Hvorfor kan man si det / hvorfor ikke?

Oppgave 2: prosent

Verdens 1% rikeste eier 45% av verdens rikdommer ifølge inequality.com. Gå til denne siden og finn ut følgende:

 1. Utifra tallet fra worldometers.info, hvor mange mennesker er 1% av verdens befolkning?
 2. Utifra tallet fra worldometers.info, hvor mange mennesker er 99% av verdens befolkning?

Se for deg at du jobber i flyktniongområdet i Nord-Uganda. Du samler ved som du kan selge. Du tjener 1 dollar på én dag. Arbeidsdagen varierer mye, men la oss si at du jobber i 12 timer.

 1. Bruk internett og finn kursen på Valutaen i Uganda
 2. Hvor mye ville dagslønnen din vært på i norske kroner?
 3. Hva er timelønna di i norske kroner?
 4. Hvor mange dager må en arbeider i flyktningområdet i Nord-Uganda jobbe for å tjene det en norsk ungdom tjener iløpet av av en time (150 kroner)?

Oppgave 3: sannsynlighet

 1. Forberedelser
  1. Gå til fn.no/land og finn tall på befolkningen i Norge og Sør-Afrika
  2. Gå til worldometers.info og finn tall på verdens befolkning
 2. Hva er sannsynligheten for at en tilfeldig person i verden er fra Norge?
 3. Hva er sannsynligheten for at en tilfeldig person i verden er fra Sør-Afrika?
 4. Hvor mye høyere er sannsynligheten for å bli født i Sør-Afrika sammenliknet med Norge?

Oppgave 4: andregradsfunksjon

Skriv inn årstallene og antall mennesker (fra diagrammet tilknyttet oppgave 1) i regnearkfunksjonen i GeoGebra.

 1. Lag en regresjonsmodell og finn den funksjonen som passer best
 2. Velg polynomfunksjonen og skriv den inn i algebrafeltet. Definer grafen f(x) til x ∈ [1850 , 2100]
  1. Regn ut toppunkt og nullpunkt
  2. Finn den deriverte av funksjonen
  3. Finn det ubestemte integralet til funksjonen
  4. Finn arealet under grafen avgrenset av x-aksen

Oppgave 5: likning for ei linje

Ei rett linje går gjennom punktene (1990,1926) og (2015,836)

Finn likningen for linja grafisk og ved regning

Vi bruker ulike verktøy som informasjonskapsler, for å samle inn data om hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt. Ved å klikke på Godta, godtar du bruken av disse verktøyene.

Les mer