Oppgaver

Urettferdig matematikk

Hensikten med oppgaven er å gi en forståelse av tall og urettferdigheten i verden. Oppgaven kan gjøres både lettere og morsommere dersom den gjøres i grupper.

Matematikk

45 min

Skrivesaker og notatbok

Kompetansemål: USK VGS

USK Ungdomsskole

 1. Gjennomføre undersøkingar og bruke databasar til å søkje etter og analysere statistiske data og vise kjeldekritikk
 2. Beskrive utfallsrom og uttrykkje sannsyn som brøk, prosent og desimaltal

VGS Videregående

 1. Tolke, bearbeide, vurdere og diskutere det matematiske innhaldet i skriftlege, munnlege og grafiske framstillingar
 2. Rekne med forhold, prosent, prosentpoeng og vekstfaktor
 3. Berekne sannsyn ved å telje opp gunstige og moglege utfall, systematisere oppteljingar ved hjelp av krysstabellar, venndiagram og val-tre og bruke addisjonssetninga og produktsetninga i praktiske samanhengar

Oppgave 1 - statistikk og prosent:

 1. I hvilken grad er kilden som stolpediagrammet er fra en god kilde?
 2. Hva viser y-aksen? Hva viser x-aksen?
 3. Hvor mange millioner mennesker levde for under $1.25 om dagen i 1993?
 4. Hvor mange færre mennesker er det som levde for under $1.25 om dagen i 2015 sammenliknet med 1990?
 5. Hvor stor var den prosentvise nedgangen i fattigdom (antall mennesker som levde for under $1.25 om dagen) fra 1990 til 2015?Fra 2000 til 2015 hadde FN tusenårsmålene. Dette var 8 mål som handlet om for eksempel utdanning, helse og sult. Mål nummer 1 var som følger:

Utrydde ekstrem fattigdom og sult

 • Halvere andelen av mennesker som lever på mindre enn 1,25 dollar per dag
 • Øke sysselsetting og verdig arbeid for alle, inkludert kvinner og ungdom
 • Halvere andelen som lider av kronisk sult
 1. Er dette målet nådd? Hvorfor kan man si det / hvorfor ikke?

Bilde til oppgave i statistikk og prosent

Oppgave 2 - prosent:

Verdens 1% rikeste eier 45% av verdens rikdommer ifølge inequality.com. Gå til denne linken og finn ut hvor mange mennesker som lever i dag: https://www.worldometers.info/world-population/

 1. Utifra tallet fra worldometers.info, hvor mange mennesker er 1% av verdens befolkning?
 2. Utifra tallet fra worldometers.info, hvor mange mennesker er 99% av verdens befolkning?

Jobber man i gruvene i DR Kongo kan man tjene 1 dollar på en dag - dersom man blir betalt. Arbeidsdagen varierer mye, men la oss si at personen jobber i 12 timer.

 1. Ved å bruke internett, hvor mye er dette i norske kroner?
 2. Hva er timelønna for barnearbeideren i norske kroner?
 3. Hvor mange dager må en arbeider i gruvene i DR Kongo jobbe for å tjene det en norsk ungdom tjener iløpet av av en time (150 kroner)?

Oppgave 3 - sannsynlighet

 1. Forberedelser
  1. Gå til fn.no/land og finn befolkningne i Norge og DR Kongo
  2. Gå til worldometers.info og finn verdens befolkning
 2. Hva er sannsynligheten for at en tilfeldig person i verden er fra Norge (i desimaltall)?
 3. Hva er sannsynligheten for at en tilfeldig person i verden er fra DR Kongo (i desimaltall)?
 4. Hvor mye høyere er sannsynligheten for å bli født i DR Kongo sammenliknet med Norge?

I DR Kongo er det 44 millioner barn og unge, og 40 000 av dem er barnearbeidere i gruver.

 1. Hva er sannsynligheten for at et tilfeldig kongolesisk barn (eller ungdom) er en barnearbeider?
 2. Hva er sannsynligheten for å bli født som et barn som er nødt til å jobbe i en gruve i DR Kongo?

Vi bruker ulike verktøy som informasjonskapsler, for å samle inn data om hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt. Ved å klikke på Godta, godtar du bruken av disse verktøyene.

Les mer