Undervisningsopplegg

Urettferdig matematikk

Denne oppgaven gir elevene en forståelse av tall og urettferdigheten i verden. Oppgaven kan gjøres både lettere og morsommere dersom den gjøres i grupper.

Matematikk

45 minutter

Skrivesaker, notatbok, PC med GeoGebra

USK VGS Kompetansemål

Ungdomsskole

 1. Tolke og kritisk vurdere statistiske framstillingar frå media og lokalsamfunnet
 2. Berekne og vurdere sannsyn i statistikk og spel

Videregående

 1. Bruke prosent, prosentpoeng, promille og vekstfaktor i utrekningar og presentere og grunngi løysingar
 2. Anvende derivasjon og integrasjon til å analysere og tolke egne matematiske modeller av reelle datasett
 3. Lese, hente ut og vurdere matematikk i relevante tekstar om ulike tema og presentere relevante berekningar og analysar av resultata
 4. Planlegge og gjennomføre et selvstendig arbeid med reelle datasett knyttet til samfunnsøkonomiske temaer og forhold, og analysere og presentere funn

Bilde til oppgave i statistikk og prosent

Oppgave 1: statistikk og prosent

 1. I hvilken grad er kilden som stolpediagrammet er fra en god kilde?
 2. Hva viser y-aksen? Hva viser x-aksen?
 3. Hvor mange millioner mennesker levde for under $1.25 om dagen i 1993?
 4. Hvor mange færre mennesker er det som levde for under $1.25 om dagen i 2015 sammenliknet med 1990?
 5. Hvor stor var den prosentvise nedgangen i fattigdom (antall mennesker som levde for under $1.25 om dagen) fra 1990 til 2015?Fra 2000 til 2015 hadde FN tusenårsmålene. Dette var 8 mål som handlet om for eksempel utdanning, helse og sult. Mål nummer 1 så slik ut:

Utrydde ekstrem fattigdom og sult

 • Halvere andelen av mennesker som lever på mindre enn 1,25 dollar per dag
 • Øke sysselsetting og verdig arbeid for alle, inkludert kvinner og ungdom
 • Halvere andelen som lider av kronisk sult
 1. Er dette målet nådd? Hvorfor kan man si det / hvorfor ikke?

Oppgave 2: prosent

Verdens 1% rikeste eier 45% av verdens rikdommer ifølge inequality.com. Gå til denne siden og finn ut følgende:

 1. Utifra tallet på verdens befolkning fra worldometers.info, hvor mange mennesker er 1% av verdens befolkning?
 2. Utifra tallet på verdens befolkning fra worldometers.info, hvor mange mennesker er 99% av verdens befolkning?

Se for deg at du jobber i Nord-Uganda. Du samler ved som du kan selge. Du tjener 1 amerikansk dollar på én dag. Arbeidsdagen varierer mye, men la oss si at du jobber i 12 timer.

 1. Bruk internett og finn kursen på Valutaen i Uganda
 2. Hvor mye ville dagslønnen din vært på i norske kroner?
 3. Hva er timelønna di i norske kroner?
 4. Hvor mange dager må en arbeider i Uganda jobbe for å tjene det en norsk ungdom tjener iløpet av av en time (150 kroner)?

Oppgave 3: sannsynlighet

 1. Forberedelser
  1. Gå til fn.no/land og finn befolkningen i Norge og Uganda.
  2. Gå til worldometers.info og finn tall på verdens befolkning.
 2. Du kan plukke ut en helt tilfeldig person i verden. Hva er sannsynligheten for at personen er fra Norge?
 3. Hva er sannsynligheten for at personen er fra Uganda?
 4. Hvor mye høyere er sannsynligheten for å bli født i Uganda sammenliknet med Norge?

Oppgave 4: andregradsfunksjon

Skriv inn årstallene og antall mennesker (fra diagrammet tilknyttet oppgave 1) i regnearkfunksjonen i GeoGebra.

 1. Lag en regresjonsmodell og finn den funksjonen som passer best til datamaterialet.
 2. Velg polynomfunksjonen og skriv den inn i algebrafeltet. Definer grafen f(x) til x ∈ [1850 , 2100]
  1. Regn ut toppunkt og nullpunkt
  2. Finn den deriverte av funksjonen
  3. Finn det ubestemte integralet til funksjonen
  4. Finn arealet under grafen avgrenset av x-aksen

Fasit - kommer

Fasit til oppgavene kommer i løpet av september 2022.

Vi bruker ulike verktøy som informasjonskapsler, for å samle inn data om hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt. Ved å klikke på Godta, godtar du bruken av disse verktøyene.

Les mer