Oppgaver

Urettferdig matematikk

Denne oppgaven gir elevene en forståelse av tall og urettferdigheten i verden. Oppgaven kan gjøres både lettere og morsommere dersom den gjøres i grupper.

Matematikk

45 minutter

Skrivesaker og notatbok

USK VGS Kompetansemål

Ungdomsskole

 1. Gjennomføre undersøkingar og bruke databasar til å søkje etter og analysere statistiske data og vise kjeldekritikk
 2. Beskrive utfallsrom og uttrykkje sannsyn som brøk, prosent og desimaltal

Videregående

 1. Tolke, bearbeide, vurdere og diskutere det matematiske innhaldet i skriftlege, munnlege og grafiske framstillingar
 2. Rekne med forhold, prosent, prosentpoeng og vekstfaktor
 3. Berekne sannsyn ved å telje opp gunstige og moglege utfall, systematisere oppteljingar ved hjelp av krysstabellar, venndiagram og val-tre og bruke addisjonssetninga og produktsetninga i praktiske samanhengar

Oppgave 1: statistikk og prosent

 1. I hvilken grad er kilden som stolpediagrammet er fra en god kilde?
 2. Hva viser y-aksen? Hva viser x-aksen?
 3. Hvor mange millioner mennesker levde for under $1.25 om dagen i 1993?
 4. Hvor mange færre mennesker er det som levde for under $1.25 om dagen i 2015 sammenliknet med 1990?
 5. Hvor stor var den prosentvise nedgangen i fattigdom (antall mennesker som levde for under $1.25 om dagen) fra 1990 til 2015?Fra 2000 til 2015 hadde FN tusenårsmålene. Dette var 8 mål som handlet om for eksempel utdanning, helse og sult. Mål nummer 1 var som følger:

Utrydde ekstrem fattigdom og sult

 • Halvere andelen av mennesker som lever på mindre enn 1,25 dollar per dag
 • Øke sysselsetting og verdig arbeid for alle, inkludert kvinner og ungdom
 • Halvere andelen som lider av kronisk sult
 1. Er dette målet nådd? Hvorfor kan man si det / hvorfor ikke?

Bilde til oppgave i statistikk og prosent

Oppgave 2: prosent

Verdens 1% rikeste eier 45% av verdens rikdommer ifølge inequality.com. Gå til denne siden og finn ut hvor mange mennesker som lever i dag:

 1. Utifra tallet fra worldometers.info, hvor mange mennesker er 1% av verdens befolkning?
 2. Utifra tallet fra worldometers.info, hvor mange mennesker er 99% av verdens befolkning?

Jobber man i gruvene i DR Kongo kan man tjene 1 dollar på en dag - dersom man blir betalt. Arbeidsdagen varierer mye, men la oss si at personen jobber i 12 timer.

 1. Ved å bruke internett, hvor mye er dette i norske kroner?
 2. Hva er timelønna for barnearbeideren i norske kroner?
 3. Hvor mange dager må en arbeider i gruvene i DR Kongo jobbe for å tjene det en norsk ungdom tjener iløpet av av en time (150 kroner)?

Oppgave 3: sannsynlighet

 1. Forberedelser
  1. Gå til fn.no/land og finn tall på befolkningen i Norge og DR Kongo
  2. Gå til worldometers.info og finn tall på verdens befolkning
 2. Hva er sannsynligheten for at en tilfeldig person i verden er fra Norge (i desimaltall)?
 3. Hva er sannsynligheten for at en tilfeldig person i verden er fra DR Kongo (i desimaltall)?
 4. Hvor mye høyere er sannsynligheten for å bli født i DR Kongo sammenliknet med Norge?

I DR Kongo er det 44 millioner barn og unge, og 40 000 av dem er barnearbeidere i gruver.

 1. Hva er sannsynligheten for at et tilfeldig kongolesisk barn (eller ungdom) er en barnearbeider?
 2. Hva er sannsynligheten for å bli født som et barn som er nødt til å jobbe i en gruve i DR Kongo?

Vi bruker ulike verktøy som informasjonskapsler, for å samle inn data om hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt. Ved å klikke på Godta, godtar du bruken av disse verktøyene.

Les mer