Undervisningsopplegg

Verden går bedre enn du tror

Bidra til refleksjon og økt kunnskap rundt formidling og framstilling av global utvikling, konstruktiv nyhetsproduksjon og bærekraftig utvikling!

Norsk, Samfunnsfagene, Demokrati og Medborgerskap, Bærekraftig utvikling

USK VGS Kompetansemål

Ungdomsskole

  1. Vurdere på kva måtar ulike kjelder gir informasjon om eit samfunnsfagleg tema, og reflektere over korleis algoritmar, einsretta kjelder eller mangel på kjelder kan prege forståinga vår
  2. Reflektere over kva for aktørar som har makt i samfunnet i dag, og korleis desse grunngir standpunkta sine

Videregående

  1. SAK01-01: Reflektere over kva det inneber å vere medborgar, og samanlikne korleis politiske system er organiserte i forskjellige land og område
  2. Vurdere korleis utøving av makt påverkar enkeltpersonar og samfunn
  3. Drøfte samanhengen mellom økonomisk vekst, levestandard og livskvalitet i eit globalt og berekraftig perspektiv

Om opplegget

Opplegget er utviklet av Changemaker og ønsker å skape et fokus på løsningsorientering og handlekraft, og bidra til engasjement rundt global utvikling og bærekraftsmålene i klasserommet.

I tråd med den nye læreplanen legges det opp til tverrfaglig samarbeid, og oppgavene tar for seg temaene bærekraftig utvikling og demokrati og medborgerskap. Oppgavene oppfyller kompetansemål innenfor samfunnsfag, samfunnskunnskap og norsk. Kompetansemål innenfor andre fag som historie, kunst og håndverk, mediesamfunnet og medievitenskap er også aktuelle. Opplegget består av en lærerveiledning og et elevhefte. I «til elev» vil du finne nødvendige komponenter til individuelle oppgaver og gruppeoppgaver.

Operasjon Dagsverk har laget en presentasjon som kan brukes for å gjennomføre opplegget. Presentasjonen handler om hvordan medias fremstilling av verden påvirker oss og at det er meningsfullt å engasjere seg. Den varer omtrent 30 minutter og inneholder en kahoot, to videoer, diskusjonspunkter, positive nyheter og en definisjon på hva apati er. Presentasjonen kan gjøres i stedet for, eller i tillegg til oppgaver i elevheftet.

Til lærer

Her finner du en komplett veiledning for lærer!

Til elev

Her finner eleven komponenter til alle oppgavene.

Presentasjon til opplegget

Presentasjonen handler om hvordan medias fremstilling av verden påvirker oss og at det er meningsfullt å engasjere seg. Den varer omtrent 30 minutter og inneholder en kahoot, to videoer, diskusjonspunkter, positive nyheter og en definisjon på hva apati er.

Vi bruker ulike verktøy som informasjonskapsler, for å samle inn data om hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt. Ved å klikke på Godta, godtar du bruken av disse verktøyene.

Les mer