Undervisningsopplegg

Ungdom har noe å si!

I dette undervisningsopplegget får elevene større forståelse av viktigheten av ungdomsmedvirkning.

Norsk, Samfunnsfagene, Historie, Demokrati og Medborgerskap

1 time +

Internett + PC/nettbrett til elevene

USK VGS Kompetansemål

Ungdomsskole

 1. Utforske og reflektere over hvordan tekster framstiller unges livssituasjon
 2. Vurdere korleis arbeid, inntekt og forbruk kan påverke personleg økonomi, levestandard og livskvalitet
 3. Bruke kilder på en kritisk måte, markere sitater og vise til kilder på en etterrettelig måte i egne tekster
 4. Bruke fagspråk og argumentere saklig i diskusjoner, samtaler, muntlige presentasjoner og skriftlige framstillinger om norskfaglige og tverrfaglige temaer.

Videregående

 1. Utforske ei utfordring eller ein konflikt på lokalt, nasjonalt eller globalt nivå og drøfte korleis utfordringa eller konflikten påverkar forskjellige grupper
 2. Utforske og presentere dagsaktuelle tema eller debatter ved å bruke samfunnsfaglige metoder, kilder og digitale ressurser, og argumentere for sine egne og andre sine meninger og verdier
 3. Ta andres perspektiv og håndtere meningsbrytning om religion, livssyn og verdispørsmål
 4. REL02-02: Diskutere problemstillinger knyttet til gruppebaserte fordommer, rasisme og diskriminering

En innføring i ungdomsmedvirkning

Ungdomsmedvirkning handler om ungdoms rett til å bli hørt, og ungdoms rett til å aktivt være med på å påvirke og ha medbestemmelse i saker som direkte påvirker dem eller som ungdom bryr seg om. Ungdom har demokratiske rettigheter, altså retten til å involvere seg, i følge Barnekonvensjonen.

Ungdomsmedvirkning er ikke bare riktig og veldig viktig. Halvparten av verdens befolkning er under 30 år, og 28 % mellom 10 og 24 år. Veksten i antall unge vil fortsette. Å styrke ungdomsmedvirkningen vil styrke ungdom sin rolle i samfunnet. Ved å gjøre det får vi et bedre samfunn, fordi ungdom tar del, gjør sin stemme hørt, blir inkludert og involvert.

Ved å inkludere ungdom åpnes det for nye perspektiver og ideer. Ungdom tenker annerledes og tenker gjerne mer åpent enn voksne. Ungdom og voksne i team er derfor en perfekt kombinasjon. Men da må de voksne være villige til å gi fra seg makt, og være åpne for nye innspill.

Oppgave 1 - Historiske opprør

Ungdom har ikke de samme forpliktelsene som eldre. De har ikke huslån, jobb, barn og alle de andre tingene voksne har, og må ta hensyn til. Det gjør at det på mange måter er lettere for ungdom å starte større bevegelser, revolusjoner og endring. Det ser man også historisk sett, for eksempel er alle disse bevegelsene er starta av ungdom:

 • Protestene mot Vietnamkrigen på 60-tallet
 • Studentopprørene i 1968
 • Sowetoopprøret i 1976
 • Demonstrasjonene på Den Himmelske Freds Plass i 1989
 • Den arabiske våren i 2010
 • Klimastreikene i 2019

Velg deg en av bevegelsene over, eller finn en annen en som er starta av ungdom. Bruk internett til å undersøke:

 • Hva var årsakene til at hendelsen oppstod? Hva var ungdommen, eller hele befolkningen, frustert over?
 • Hvilke krav stilte demonstrantene? Hvilke metoder brukte de?
 • Hva var utfallet? Skjedde det permanente endringer?

Oppgave 2 - Ungdomsmedvirkning

Diskuter de ulike bevegelsene i plenum. Sett dere deretter i par og diskuter:

 • Hva tror dere må ligge til rette for at ungdomsmedvirkning skal finne sted? Sitter dere fast kan dere tenke på deres egen situasjon, og hva som må ligge til rette for at dere skal kunne påvirke?
 • Sjekk LNU sin liste og se om dere er enige eller uenige i deres eksempler.

Oppgave 3 - Din stemme

Bla igjennom ulike nyhetskanaler (VG, NRK, BBC, CNN, TV2 osv), Instagram og Facebook

 • Hvilke saker vekker følelser i deg?
 • Hva er det du synes er urettferdig?

Velg deg en ting i samfunnet du gjerne skulle endra på, og undersøk:

 • Hvem er det som bestemmer over dette eller gjør at det foregår? Hvem har kontroll over dette? Er det enkeltmennesker, staten eller selskaper?
 • Er det noe du kan gjøre for å endre situasjonen? Er det noen du kan snakke med, noe du kan skrive, publisere, legge ut eller fortelle videre om?

Oppgave 4 - Ungdomsdeltakelse i fred og sikkerhetsprosesser

1. Les om 2250 resolusjonen her og kampanjen Sarahs phone 2250 fra LNU her.

2. Diskuter hvorfor dere mener ungdom sin deltakelse i fred og sikkerhetsprosesser er viktig for å kunne skape fred.

3. Les om OD sitt prosjekt i 2016 og 2013, og finn ut hvilke tiltak som har blitt gjort for å inkludere ungdom i større grad.

4. Undersøk andre organisasjoner og tiltak som blir gjort for å inkludere ungdom i fredsarbeid.

5. Skriv en drøftende artikkel der du reflekterer over hvorfor det er viktig at ungdom får være med å delta i samfunnet.

Fordypningsressurser