Vær med å velge prosjekt

Du bestemmer!

Alle prosjektene våre velges av elever i Norge. Kampanjene lages av ungdom, pengene støtter ungdom, og ungdom jobber inn pengene. Vi er av, med og for ungdom. Og du kan være med å bestemme hva vi skal støtte! Å stemme frem et OD-prosjekt er å bruke elevenes demokratiske stemme!

Les mer om prosjektet som ble valgt i år

P3060056

Prosjekt

velges på elevtinget og alle skoler kan forhåndstemme

Hvordan kan din skole være med å velge OD-prosjekt?

Hvordan stemme?

- Fellesmøte på skolen

- På elevrådsmøte

- Som en del av undervisning

Se eksempler på stemming:

Fellesmøte på skolen

  • Prosjektene presenteres via småfilmer fra hver kandidat. Det legges opp til debatt hvis dere har tid.
  • Stem på papir, eller på læringsplattformen dere bruker.
  • Noen fra elevrådet/skolekomitéen og lærere teller opp stemmene.

På elevrådsmøte

  • Alternativ 1: Hver enkelt klasse stemmer over prosjektene, og elevrådsrepresentanten avgir klassens stemme på et elevrådsmøte.
  • Alternativ 2: Elevrådsrepresentanten tar avgjørelsen på vegne av klassen og stemmer på prosjektet uten at klassen har stemt over prosjektene.
  • Stemmene telles opp mens alle er tilstede på elevrådsmøtet.

Prosjektvalg som del av undervisningen

  • OD har en undervisningsoppgave som bruker prosjektvalg som en case på demokrati og medborgerskap.

Stemming åpner i januar, og alle kan stemme frem til slutten av februar. Skolens valgresultat teller som én stemme