Max Emanuelson MAX0328

Lærerens rolle

Lærerne er en kjempeviktig ressurs for gjennomføring av OD på skolen. Lærere har masse erfaring, og hvis skolekomiteen og lærerne får til et bra samarbeid, vil dere få til en veldig bra OD-aksjon på skolen!

Det varierer fra skole til skole hvordan dette samarbeidet fungerer. Noen steder gjør skolekomiteen alt, og noen steder gjør lærerne mest. Det er smart at skolekomiteen tar et møte med lærerne, og finner ut hvordan dere kan samarbeide best. Operasjon Dagsverk skal være en ressurs for lærerne, ikke ekstraarbeid. OD kan knyttes opp mot kompetansemål, og er relevant for en rekke fag. Under Internasjonal Uke har lærerne mulighet til å sette global urettferdighet og menneskerettigheter på timeplanen. Læringsutbyttet for elevene kan være stort!

Jordklode-a-hus

OD lager både varierte undervisningsopplegg, praktiske øvelser, film og foredrag som engasjerer og stimulerer til kritisk tenking. Alt er i tråd med kompetansemålene til de ulike fagene. OD er tilpasset både for skoler som ønsker å holde det enkelt, og for skoler som lager mer omfattende opplegg. Mange skoler som deltar på OD gir elevene stor grad av frihet, og lager egne kreative tolkninger. Her er noen forslag til opplegg som kan gjennomføres på skolen i forbindelse med Operasjon Dagsverk.

Skolebenk

Hvis alle samarbeider, blir Operasjon Dagsverk både gøy og lærerikt for alle!