ODs prosjekter

 1. 2023: Fellesskap og alternativer til vold i Colombia

  Åpne prosjektsiden
 2. 2022: Psykisk helse i Uganda

  Åpne prosjektsiden
 3. 2021: Utenforskap i Sør-Afrika

  Åpne prosjektsiden
 4. 2020: Utdanning for ungdom på flukt

  Åpne prosjektsiden
 5. 2019: Utdanning mot moderne slaveri

  Åpne prosjektsiden
 6. 2018: Frihet til å leve i Palestina

  Åpne prosjektsiden
 7. 2017: Oljekatastrofe i Nigeria

  Åpne prosjektsiden
 8. 2016: Utdanning for fred i Colombia

  Åpne prosjektsiden
 9. 2015: Seksuelle og reproduktive rettigheter

  Åpne prosjektsiden
 10. 2014: Utdanning og likestilling

  Åpne prosjektsiden
 11. 2013: Voldsfrie skoler

  Åpne prosjektsiden
 12. 2012: Diskriminering i Nepal

  Åpne prosjektsiden