Undervisningsopplegg Aksjoner Årets prosjekt

Hva gjør deg skuddsikker? plakatøvelse & refleksjon

I denne øvelsen får elevene reflektere over hva som gir dem trygghet og beskyttelse i møte med livet, og betydningen av dette. Elevene blir bevisst på hvordan ulike ting kan gi ulike følelser for hver enkelt.

Samfunnsfagene, Religion og Etikk, Livsmestring

20-30 minutter

"Hva gjør deg skuddsikker?"-plakater

USK VGS Kompetansemål

Ungdomsskole

 1. SAF01-04: Reflektere over korleis identitet, sjølvbilete og eigne grenser blir utvikla og utfordra i ulike fellesskap, og presentere forslag til korleis ein kan handtere påverknad og uønskte hendingar.
 2. Reflektere over likskapar og ulikskapar i identitetar, levesett og kulturuttrykk og drøfte moglegheiter og utfordringar ved mangfald

Videregående

 1. Vurdere årsaker til og tiltak som kan førebyggje rasisme, diskriminering og hatefulle ytringar, og drøfte grensene for ytringsfridommen

Gjennomføring

Enhver skole som er påmeldt OD får tilsendt "Hva gjør det skuddsikker?"-plakater. Om du ikke vet hvor disse er, ta kontakt med administrasjonen eller skolekomiteen på deres skole.

 1. Finn frem plakatene og heng dem rundt i klasserommet.
 2. Gi elevene tid til å gå rundt i klasserommet, og skrive på plakatene. På plakatene skal elevene skrive ting som beskytter dem i møte med motstand, og/eller som får dem til å føle seg trygge. Hva gjør dem skuddsikre? Eksempler kan være familie, venner, en fritidsaktivitet eller en sang. Elevene velger selv om de vil være anonyme eller ikke.
 3. Etter at elevene er ferdig med å skrive, åpnes det opp for refleksjon rundt aksjonen de gjennomførte. Dette kan gjøres på ulike måter:
 • Elevene kan bli delt i grupper der de reflekterer rundt spørsmålene i refleksjonsnotatet, der man til slutt oppsummerer det gruppene kom frem til i plenum.
 • Refleksjonen kan tas i plenum fra start til slutt.
 • Oppgaven kan gis skriftlig til elevene.

Om plakatene allerede henger rundt på skolen, kan elevene oppfordres til å skrive på dem i et friminutt, og så kan kun refleksjonsdelen tas i timen.

Nedenfor finnes refleksjonsspørsmål og filene til plakatene.

Refleksjonsspørsmål

Det er bare å legge til flere spørsmål eller fjerne enkelte spørsmål for å justere vanskelighetsgrad.

 1. Hva skrev du på vesten og hvorfor?
 2. På hvilken måte føler du at det du skrev på vesten beskytter deg?
 3. Hva er det med det du skrev på vesten som gir deg en trygghetsfølelse?
 4. Reflekter over hva andre skrev på vesten. Er det noe du kjenner deg igjen i? Er det noe du ikke kjenner deg igjen i?
 5. Hva lærte du av å se hva andre har skrevet?
 6. Er det viktig å ha noe som beskytter deg? Hvorfor?
 7. Ungdommer i Colombia skrev og tegnet også mange ulike ting på sine vester. Hva tror du at dere har til felles?
 8. Hvordan ser en «skuddsikker framtid» ut for deg?
 9. Hva skal til for at du skal oppnå din «skuddsikre framtid»?
 10. Hva sitter du igjen med etter denne øvelsen?

"Hva gjør deg skuddsikker?"-plakatene

Her er plakatene vedlagt, men det anbefales likevel å bruke plakatene som er vedlagt i materiellpakken som skolen fikk tilsendt.

Vi bruker ulike verktøy som informasjonskapsler, for å samle inn data om hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt. Ved å klikke på Godta, godtar du bruken av disse verktøyene.

Les mer