Bilde: Søk om OD 2016!

Søk om OD 2016!

Norske solidaritets- og bistandsorganisasjoner inviteres til å søke om OD2016-kampanjen. Hvert år velger norsk skoleungdom ut et program de ønsker å jobbe inn penger til under OD-dagen. Pengene går til å støtte utdannings- eller utviklingsprosjekter for ungdom i lav- og mellominntektsland. Midlene kanaliseres gjennom norske organisasjoner som forvalter innjobbet beløp.

Bilde: Årets OD-prosjekt går til Amnesty International Norge!

Årets OD-prosjekt går til Amnesty International Norge!

Elever ved norske skoler har valgt at årets OD-prosjekt skal gå til Amnesty International Norges arbeid for seksuelle og reproduktive rettigheter i Chile, Peru og Argentina