Bjornholt skole stor

Avmakt og engasjement i Palestina og Oslo Øst

Avmakt og engasjement i Palestina og Oslo Øst

Bjørnholt skole er en ungdomsskole på Søndre Nordstrand i Oslo, hvor politiet ofte patruljerer for å holde orden. Bjørnholt ligger et område med en del sosiale problemer, og Bjørnholt VGS som ligger et steinkast unna, ble i 2017 første skole i Norge som innførte adgangskontroll for elever og ansatte etter uheldige episoder og trusler om vold. Har ungdom herfra noe til felles med ungdom i Palestina?

Flere hundre palestinske barn og ungdommer blir hvert år arrestert og satt i militærfengsler. Ofte blir de blir utsatt for vold, de blir nektet søvn, og blir isolert fra familien og vennene sine. Mange som har blitt fengslet sliter med å bearbeide opplevelsene i lang tid, og får ofte problemer på skolen og i hverdagen. Frykt og usikkerhet gjør det vanskeligere for elever å holde fokuset og motivasjonen oppe i et klasserom. Prosjektet støtter samtaler med psykologer og sosialarbeidere lærer ungdom som har sittet i fengsel hvordan de bedre kan håndtere vanskelige opplevelser for å fungere bedre i hverdagen.

IMG 0944

« På skolen vår patruljerer politiet ofte, det er ikke alltid elevene syntes at det er noe gøy »

Dino

Virkelighetene i Palestina og i Norge er kanskje ulike, men det finnes mange ting som forbinder oss. Ta for eksempel forholdet til autoritet og makt. Situasjonen er kanskje verken lik eller sammenliknbar, men frustrert ungdom i et tett befolket område med sosiale problemer som Holmlia og Bjørnholt har kanskje en bedre referanseramme for disse problemstillingene enn de fleste andre i Norge.

IMG_0527

Dino fra Bjørnholt forklarer:

"På skolen vår patruljerer politiet ofte, det er ikke alltid elevene syntes at det er noe gøy, men lite visste vi at politiet faktisk ble en del av skolehverdagen vår etterhvert. De ble med noen av guttene fra skolen på et lite skuespill som gikk ut på å storme inn i klasserommene som militære, dra ut noen tilfeldige elever og beskylde dem for ting de ikke hadde gjort. Dette skapte stor oppsikt og var en fantastisk måte å få elevene til å visualisere hvordan ungdommer i Palestina har det."

IMG 0634

Å delta på OD er en enkel og engasjerende måte å lære mer om verden. OD kan knyttes opp mot en mange ulike kompetansemål, og er relevant for en rekke fag i både videregående og ungdomsskolen. Men vi oppfordrer også skolene til å ta tak i ting som betyr noe for ungdom, og gjøre problemstillingene fra OD-kampanjen relevant for elevene på skolen. Å sette global urettferdighet i sammenheng med undervisningen trenger ikke være vanskelig, det kan rett og slett være både lærerikt og gøy! Gjennom å delta på OD får elevene muligheten til å lære mer om situasjonen til ungdom et annet sted i verden. Kanskje dere finner ut at dere har mer felles enn dere trodde?

Skolen er den beste arenaen for å forme en ny generasjon for en verden i rask endring, og Bjørnholt er et eksempel til etterfølgelse når det gjelder å gjøre global urettferdighet relevant for sine elever!

IMG 2354