Undervisningsopplegg Årets prosjekt

Guatemala, mat, klima og jordbruk

Vekk elevenes engasjement med undervisningsopplegg og ressurser omkring tematikken i OD 2024!

Samfunnsfagene, Geografi, Demokrati og Medborgerskap, Bærekraftig utvikling, Innsats for andre, Internasjonalt samarbeid

Bærekraftig utvikling

OD 2024 gir en god mulighet for tverrfaglig arbeid med bærekraftig utvikling i skolen. Bærekraftig utvikling som tverrfaglig tema skal gjøre deg i stand til å forstå utfordringene vi står overfor, og gi deg verktøy, slik at du kan bidra til å løse dem. Miljø, økonomi og sosiale forhold knyttes sammen i problemstillinger som handler om blant annet klima, forbruk og teknologi.

Ressurser om Guatemala

Matsvinn og fattigdom

  • Matsentralen arrangerer skolebesøk og andre aktiviteter for og med skoler, for å bidra til å øke bevisstheten om matsvinn og fattigdom
  • Mateffekten er et undervisningsopplegg der elevene møter alt fra tankekart, kvisser, matlaging og tur i butikken. Klassen kan også velge å lage en felles kokebok der dere kan inkludere bidrag fra flere av oppgavene. Oppgavesettet kan brukes i sin helhet eller som frittstående oppgaver. Opplegget er laget som et samarbeid mellom Norad og FN-sambandet.
  • Bærekraftig kosthold- opplegg fra NDLA. Hva betyr det at kostholdet vårt skal være bærekraftig? Og hva kan vi gjøre for å få et mer bærekraftig kosthold?
  • Foodsharing- et bærekraftig matsystem- undervisningsopplegg laget av Spire som utfordrer elevene til å reflektere rundt og drøfte rettferdig og bærekraftig fordeling av ressurser.

Filmer og serier

  • The Seed- kan streames gratis på NRK. NB- 15 års aldersgrense
  • Matsjokket- dokumentarserie om matvsinn

Podcast