Erna Solberg sitt internasjonale engasjement i OD

Erna Solberg, Jamaica 1979, Bilde: Privat

Erna Solberg - mitt internasjonale engasjement

Mitt internasjonale engasjement startet hos Operasjon Dagsverk. Da jeg var OD-leder i 1979 tjente vi inn penger til et utviklingsprosjekt i Jamaica og reiste ned for å lære om forholdene for barn og unge. Møtet med jevnaldrende ungdom som ikke hadde de samme framtidsutsiktene som oss gjorde et sterkt inntrykk som jeg sent vil glemme.

Refleksjon og nye perspektiver

Oppholdet ga oss ny innsikt og en forståelse for at vi, selv som unge, hadde mulighet til å påvirke. Vi kunne være med å gjøre en forskjell. Diskusjonene vi hadde i Operasjon Dagsverk var med på å modne mitt politiske syn. Jeg opplevde at vi flere ganger var enige om målene, men uenige om veien for å komme dit. Å diskutere globale og komplekse spørsmål utfordrer til kritisk tenkning og refleksjon. Det gir nye perspektiver og bevisstgjøring på utfordringer i verden og i vårt eget land.

Erna Solberg Jamaica 1979 OD

« Unge mennesker som arbeider for at verden skal bli et bedre sted gjør meg stolt. »

Erna Solberg OD-leder, 1979

Kunnskap og engasjement skaper en bedre verden

Aksjoner som er drevet av og for ungdommer er flott, og det pedagogiske opplegget som er knyttet til arbeidet er verdifullt. Det engasjerer, sprer kunnskap og gir merverdi for elevene, prosjektene og for samfunnet. For å kunne gjøre globale endringer må vi sette miljømessige, sosial og økonomisk bærekraft i sammenheng. I tillegg må vi samarbeide på tvers av organisasjoner, bransjer og landegrenser. Unge mennesker som arbeider for at verden skal bli et bedre sted gjør meg stolt. Jeg ønsker dere alle lykke til på OD-dagen!

Erna Solberg Jamaica 1979 OD2
Erna Solberg Jamaica 1979 skole