Undervisningsopplegg Årets prosjekt

Global alias!

La elevene bli kjent med globale ord og utrykk ved å utforske og forklare dem for hverandre!

Norsk, Samfunnsfagene, Livsmestring, Demokrati og Medborgerskap, Bærekraftig utvikling

45- 90 minutter

PC eller nettbrett og Internett

USK VGS Kompetansemål

Videregående

 1. REL02-02: Diskutere problemstillinger knyttet til gruppebaserte fordommer, rasisme og diskriminering
 2. SAK01-01: Reflektere over kva det inneber å vere medborgar, og samanlikne korleis politiske system er organiserte i forskjellige land og område

Forberedelse

 1. For å jobbe med begrepene må du skrive ut listen med begrepene, en kopi til hver elev. Del evt. listen med eleven i OneNote el., eller send på e-post.
 2. Om dere er mange elever i klassen, del klassen opp i flere forklaringsgrupper, gjerne 5 elever per gruppe.
 3. Skriv ut alias-kortene og klipp dem opp. Skriv ut et sett per forklaringsgruppe.

Tips! det er lurt å lese igjennom begrepene på forhånd og evt. gjøre deg kjent med begreper du er usikker på så du er forberedt om elevene spør. Det finnes ingen fasit til begrepene, det er meningen av elevene skal utforske dem selv! Om du ønsker kan du legge til/fjerne begreper.

Del 1: Utforsk globale begreper

I del 1 skal elevene utforske ulike begreper knyttet til global urettferdighet. Elevene kan søke på Internett, vi anbefaler SNL og årets temaside for begreper knyttet til årets prosjekt.

Sett av nok tid så elevene får skrevet ned definisjon og egen forklaring/eksempler.

Elevene velger selv om de jobber alene eller med læringspartner, men oppfordres til å diskutere med læringspartner når/om de har jobbet en stund alene.

Del 2: Global alias!

Elevene skal nå forklare begrepene for hverandre uten å bruke selve begrepet når de forklarer! Eleven som gjetter korrekt begrep får kortet med begrepet. Det er om å gjøre å samle flest kort.

Tips: Del klassen opp i mindre grupper så alle elevene får forklart begreper for hverandre.

Globale begreper

 • Fellesskap (årets prosjekt)
 • Identitet (årets prosjekt)
 • Urfolk (årets prosjekt)
 • Sikkerhet (årets prosjekt)
 • Sosialt nettverk (årets prosjekt)
 • Livsmestring (årets prosjekt)
 • Flukt
 • Menneskerettigheter
 • FN
 • Global utvikling
 • Internasjonale selskaper
 • Kapitalflukt
 • Fredsarbeid
 • Sivilbefolkning
 • Solidaritet
 • Demokrati
 • Ungdomsmedvirkning
 • Kjønnsroller
 • Positive ringvirkninger
 • Barnearbeid
 • Fremmedfrykt
 • Handel
 • Landran
 • Flyktning
 • Korrupsjon
 • Klimaflyktning
 • Skatt
 • Aktivist
 • Borgerkrig
 • Hjem
 • Samfunn
 • Urettferdighet
 • Økonomisk vekst
 • Bærekraft
 • Medborgerskap
 • Bistand
 • Barns rettigheter
 • Forsone
 • Utvikling

Ressurser til oppgaven