Oppgaver

Hva betyr det?

Bærekraftig utvikling, menneskerettigheter, solidaritet og flukt? I denne øvelsen utforsker og forklarer elevene globale ord og uttrykk for hverandre!

Norsk, Samfunnsfagene, Livsmestring, Demokrati og Medborgerskap, Bærekraftig utvikling

45- 90 minutter

PC eller nettbrett og Internett

USK VGS Kompetansemål

Ungdomsskole

 1. Reflektere over likskapar og ulikskapar i identitetar, levesett og kulturuttrykk og drøfte moglegheiter og utfordringar ved mangfald

Videregående

 1. Diskutere problemstillinger knyttet til gruppebaserte fordommer, rasisme og diskriminering
 2. Reflektere over kva det inneber å vere medborgar, og samanlikne korleis politiske system er organiserte i forskjellige land og område

Forberedelse

 1. For å jobbe med begrepene må du skrive ut listen med begrepene, en kopi til hver elev. Del evt. listen med eleven i OneNote el., eller send på e-post.
 2. Om dere er mange elever i klassen, del klassen opp i flere forklaringsgrupper, gjerne 5 elever per gruppe.
 3. Skriv ut alias-kortene og klipp dem opp. Skriv ut et sett per forklaringsgruppe.

Om du ønsker kan du legge til/fjerne begreper både i listen og i alias-kortene!

Del 1: Utforsk globale begreper

Først skal elevene bli kjent med ulike begreper knyttet til global urettferdighet. Elevene kan søke på Internett!

Det er lurt å sette av nok tid så elevene får utforsket begrepene, og skrevet ned definisjon og egen forklaring/eksempler.

Elevene velger selv om de jobber alene eller med læringspartner, men oppfordres til å diskutere med læringspartner når/om de har jobbet en stund alene.

Del 2: Global alias!

Elevene skal nå forklare begrepene for hverandre uten å bruke selve begrepet når de forklarer! Eleven som gjetter korrekt begrep får kortet med begrepet. Det er om å gjøre å samle flest kort.

Tips: Del klassen opp i mindre grupper så alle elevene får forklart begreper for hverandre.

Globale begreper

 • Flukt
 • Yrkesopplæring
 • Menneskerettigheter
 • FN
 • Global utvikling
 • Internasjonale selskaper
 • Kapitalflukt
 • Fredsarbeid
 • Sivilbefolkning
 • Solidaritet
 • Demokrati
 • Traume
 • Ungdomsmedvirkning
 • Kjønnsroller
 • Positive ringvirkninger
 • Barnearbeid
 • Fremmedfrykt
 • Handel
 • Landran
 • Flyktning
 • Korrupsjon
 • Klimaflyktning
 • Skatt
 • Aktivist
 • Borgerkrig
 • Hjem
 • Samfunn
 • Urettferdighet
 • Økonomisk vekst
 • Bærekraft
 • Medborgerskap
 • Bistand
 • Barns rettigheter
 • Forsone
 • Utvikling

Ressurser til oppgaven

Vi bruker ulike verktøy som informasjonskapsler, for å samle inn data om hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt. Ved å klikke på Godta, godtar du bruken av disse verktøyene.

Les mer